Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 419 – Teroristický útok×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2012 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 1 3 1 1 3 1 1 3 2
Objasnené 0 3 0 1 0 0 0 1 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2012 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 1 0 1 0 0 0 2 1
45 z celkovo 100 842 štatistík