Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 426 – Používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja×

Disclaimer
Trestné činy 2022
Dodatočne objasnené 0
Zistené 1
Objasnené 0
Spôsobená škoda 0,0 €
Páchatelia 2022
Všetky osoby 0