Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 433 – Vojnové bezprávie×

Disclaimer
Trestné činy 2012 2013 2014 2022
Dodatočne objasnené 0 0 1 0
Zistené 1 1 0 1
Objasnené 0 1 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2012 2013 2014 2022
Všetky osoby 0 1 1 0
20 z celkovo 100 842 štatistík