Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Vývoj vyšetrovania korupčných trestných činov

Zobraziť paragrafy
Disclaimer
Trestné činy 2016
Dodatočne objasnené 10
Zistené 81
Objasnené 42
Páchatelia 2016
Všetky osoby 89
16 z celkovo 100 842 štatistík