Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Vývoj vyšetrovania korupčných trestných činov

Zobraziť paragrafy
Disclaimer
Trestné činy 2018
Dodatočne objasnené 12
Zistené 118
Objasnené 59
Páchatelia 2018
Všetky osoby 114
16 z celkovo 100 842 štatistík