Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Vývoj vyšetrovania korupčných trestných činov

Zobraziť paragrafy
Disclaimer
Trestné činy 2019
Dodatočne objasnené 10
Zistené 116
Objasnené 62
Páchatelia 2019
Všetky osoby 88
16 z celkovo 100 842 štatistík