Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Vývoj vyšetrovania korupčných trestných činov

Zobraziť paragrafy
Disclaimer
Trestné činy 2020
Dodatočne objasnené 17
Zistené 119
Objasnené 75
Páchatelia 2020
Všetky osoby 146
16 z celkovo 100 842 štatistík