Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Vývoj vyšetrovania korupčných trestných činov

Zobraziť paragrafy
Disclaimer
Trestné činy 2021
Dodatočne objasnené 15
Zistené 181
Objasnené 122
Páchatelia 2021
Všetky osoby 196
20 z celkovo 100 842 štatistík