Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice

    Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD..
    Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 11 zmienok v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Čadca ul. 17. novembra 1567, 022 01 Čadca

    Okresným prokurátorom je Mgr. Miloš Kováč.
    Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (12 ms)