Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava

    Okresným prokurátorom je JUDr. Jaroslava Šaminová.
    Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou K Zornici 892, 957 01 Bánovce nad Bebravou

    Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Žiklová.
    Na prokuratúre evidujeme 4 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (14 ms)