Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica

    Krajským prokurátorom je JUDr. Jessy Hassan.
    Na prokuratúre evidujeme 36 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
  2. Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava

    Krajským prokurátorom je JUDr. Rastislav Remeta, PhD..
    Na prokuratúre evidujeme 41 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (15 ms)