Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
  1. Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava

    Okresným prokurátorom je JUDr. Jaroslava Šaminová.
    Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 907 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou K Zornici 892, 957 01 Bánovce nad Bebravou

    Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Žiklová.
    Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 240 právoplatných uznesení a 2 zmienky v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (23 ms)