Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 04 Humenné

  Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 606 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 2. Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice

  Krajským prokurátorom je JUDr. Judita Gulbišová.
  Na prokuratúre evidujeme 44 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 69 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 041 47 Košice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jozef Sonderlich.
  Na prokuratúre evidujeme 22 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1413 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Košice II Štúrova 5, 040 46 Košice

  Okresným prokurátorom je Mgr. Alexander Kundrát.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 1659 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD..
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 1253 právoplatných uznesení a 14 zmienok v novinách.
1 – 5 z celkovo 5 prokuratúr (67 ms)