Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
  1. Okresná prokuratúra Dolný Kubín Radlinského 1713/36, 026 26 Dolný Kubín

    Na prokuratúre evidujeme 4 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 370 právoplatných uznesení.
  2. Okresná prokuratúra Košice - okolie Mojmírova 5, 040 38 Košice

    Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD. MBA.
    Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1275 právoplatných uznesení a 14 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (10 ms)