Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov

    Krajským prokurátorom je JUDr. Pavol Matija.
    Na prokuratúre evidujeme 32 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 19 zmienok v novinách.
  2. Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica

    Krajským prokurátorom je JUDr. Jessy Hassan.
    Na prokuratúre evidujeme 36 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (14 ms)