Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 04 Žilina

    Krajským prokurátorom je JUDr. Tomáš Balogh.
    Na prokuratúre evidujeme 25 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 103 právoplatných uznesení a 8 zmienok v novinách.
1 – 1 z celkovo 1 prokuratúra (8 ms)