Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava

    Krajským prokurátorom je JUDr. Rastislav Remeta, PhD..
    Na prokuratúre evidujeme 41 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 133 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
1 – 1 z celkovo 1 prokuratúra (9 ms)