Prokuratúry

 1. Okresná prokuratúra Trebišov Jána Husa 1925/15, 075 40 Trebišov


  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 3 zmienky v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves Elektrárenská 1, 052 26 Spišská Nová Ves


  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Michalovce Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce

  Okresným prokurátorom je JUDr. Iveta Šándorová.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, žiadnych vedúcich pracovníkov a 11 zmienok v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Poprad Štefánikova 100, 058 01 Poprad

  Okresným prokurátorom je JUDr. Štefan Lesňák.
  Na prokuratúre evidujeme 16 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 3 zmienky v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 04 Humenné

  Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Zvolen Trhová 7, 960 19 Zvolen

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Zemiar.
  Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 8. Okresná prokuratúra Lučenec F. Lehára 12, 984 80 Lučenec


  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
 9. Okresná prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 63 Banská Bystrica

  Okresným prokurátorom je JUDr. Peter Šnapko.
  Na prokuratúre evidujeme 16 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 10. Okresná prokuratúra Martin Vajanského námestie 1, 036 80 Martin


  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 11 zmienok v novinách.
 11. Okresná prokuratúra Nové Zámky F. Rákócziho 15, 940 02 Nové Zámky

  Okresným prokurátorom je JUDr. Monika Milevová.
  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
 12. Okresná prokuratúra Levice Šafárikova 7, 934 01 Levice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jozef Šedivý.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 13. Okresná prokuratúra Komárno Pohraničná 6, 945 28 Komárno


  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 14. Okresná prokuratúra Prievidza M. Mišíka 22, 971 34 Prievidza


  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 16 zmienok v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Trenčín Bernolákova 2, 912 50 Trenčín


  Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 10 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 19 prokuratúr (194 ms)