Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Okresná prokuratúra Trebišov Jána Husa 1925/15, 075 40 Trebišov

  Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Kohan.
  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1564 právoplatných uznesení a 3 zmienky v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jaroslava Šaminová.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 921 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Michalovce Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce

  Okresným prokurátorom je JUDr. Iveta Šándorová.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 1383 právoplatných uznesení a 7 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Košice - okolie Mojmírova 5, 040 38 Košice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD. MBA.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1275 právoplatných uznesení a 14 zmienok v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou Námestie slobody 5, 093 24 Vranov nad Topľou

  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 546 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Svidník Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník

  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 315 právoplatných uznesení.
 7. Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa Obrancov mieru 18, 064 01 Stará Ľubovňa

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Čižmár.
  Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 466 právoplatných uznesení.
 8. Okresná prokuratúra Kežmarok Michalská 2493/8A, 060 01 Kežmarok

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jana Mitníková.
  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 458 právoplatných uznesení a 4 zmienky v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 42 Humenné 1

  Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 621 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 10. Okresná prokuratúra Bardejov Kellerova 7, 085 43 Bardejov 3

  Okresným prokurátorom je JUDr. Alena Džmurová.
  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 528 právoplatných uznesení.
 11. Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom J. Hollého 1, 965 01 Žiar nad Hronom

  Okresným prokurátorom je JUDr. Karin Valentová.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 842 právoplatných uznesení.
 12. Okresná prokuratúra Veľký Krtíš Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš

  Okresným prokurátorom je JUDr. Martin Džavoronok.
  Na prokuratúre evidujeme 6 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 555 právoplatných uznesení.
 13. Okresná prokuratúra Rimavská Sobota Jesenského 1, 979 01 Rimavská Sobota

  Okresným prokurátorom je JUDr. Slavomír Šamin.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1008 právoplatných uznesení.
 14. Okresná prokuratúra Revúca Ul. J. Kordoša 1370/1A, 050 01 Revúca

  Okresným prokurátorom je JUDr. Pavol Koreň.
  Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 432 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Brezno Boženy Němcovej 3, 977 31 Brezno

  Okresným prokurátorom je JUDr. Ľuboslav Čižmár.
  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 707 právoplatných uznesení.
1 – 15 z celkovo 33 prokuratúr (130 ms)