Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Okresná prokuratúra Bardejov Kellerova 7, 085 43 Bardejov 3

  Okresným prokurátorom je JUDr. Alena Džmurová.
  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 528 právoplatných uznesení.
 2. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 42 Humenné 1

  Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 620 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jaroslava Šaminová.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 920 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Pezinok Šenkvická cesta 5, 902 01 Pezinok

  Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Mihal.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 606 právoplatných uznesení.
 5. Okresná prokuratúra Dolný Kubín Radlinského 1713/36, 026 26 Dolný Kubín

  Na prokuratúre evidujeme 4 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 370 právoplatných uznesení.
 6. Okresná prokuratúra Rimavská Sobota Jesenského 1, 979 01 Rimavská Sobota

  Okresným prokurátorom je JUDr. Slavomír Šamin.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1007 právoplatných uznesení.
 7. Okresná prokuratúra Námestovo Hviezdoslavovo námestie 213, 02901 Námestovo

  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 638 právoplatných uznesení.
 8. Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marian Vagač.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 2258 právoplatných uznesení a 5 zmienok v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Topoľčany Námestie M. R. Štefánika 55, 955 53 Topoľčany

  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 349 právoplatných uznesení a 2 zmienky v novinách.
 10. Okresná prokuratúra Galanta Hlavná ulica 987/25, 924 29 Galanta 1

  Okresným prokurátorom je JUDr. Samuel Bežo.
  Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 1304 právoplatných uznesení a 6 zmienok v novinách.
 11. Okresná prokuratúra Trebišov Jána Husa 1925/15, 075 40 Trebišov

  Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Kohan.
  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1560 právoplatných uznesení a 3 zmienky v novinách.
 12. Okresná prokuratúra Senica Ulica Janka Kráľa 735, 905 45 Senica

  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 323 právoplatných uznesení a 3 zmienky v novinách.
 13. Okresná prokuratúra Michalovce Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce

  Okresným prokurátorom je JUDr. Iveta Šándorová.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 1381 právoplatných uznesení a 7 zmienok v novinách.
 14. Okresná prokuratúra Revúca Ul. J. Kordoša 1370/1A, 050 01 Revúca

  Okresným prokurátorom je JUDr. Pavol Koreň.
  Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 431 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Čadca ul. 17. novembra 1567, 022 01 Čadca

  Okresným prokurátorom je Mgr. Miloš Kováč.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1228 právoplatných uznesení.
1 – 15 z celkovo 33 prokuratúr (80 ms)