JUDr. Ľuboslav Čižmár

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Brezno.

We register the prosecutor as okresný prokurátor at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Brezno.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99 175 Eur
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92 1990 Eur
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99 821,60 Eur, 988,35 Eur
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003 26 Eur
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva V 1519/2020 2020-07-24 1618,13 Eur
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2020-07-29 44.990 Eur
zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 43.500 Eur 43.500 Eur
trvalý trávny porast 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 219 Eur 219 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 100 Eur 100 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/20212 2021-06-04 100 Eur 100 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 100 Eur 100 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 25 Eur 25 Eur
trvalý trávny porast 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 19 Eur 19 Eur
lesný pozemok 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 473 Eur 473 Eur
trvalý trávny porast 21D/244/2021,Dnot 77/2021 2021-06-04 95 Eur 95 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 12,03 Eur 12,03 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 22,74 Eur 22,74 Eur
trvalý trávny porast 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 4 Eur 4 Eur
lesný pozemok 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 4 Eur 4 Eur
lesný pozemok 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 160 Eur 160 Eur
lesný pozemok 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 70 Eur 70 Eur
trvalý trávny porast, orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 27 Eur 27 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 26 Eur 26 Eur
trvalý trávny porast 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 13 Eur 13 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 22 Eur 22 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 23 Eur 23 Eur
trvalý trávny porast, orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 23 Eur 23 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 18 Eur 18 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto faktúra 1540 500064 2015-05-22 19.490 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpna zmluva V - 2022/2010 2010-12-09 116.000 Eur
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99 175 Eur
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92 1990 Eur
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99 821,60 Eur, 988,35 Eur
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003 26 Eur
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva V 1519/2020 2020-07-24 1618,13 Eur
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2020-07-29 44.990 Eur
zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 43.500 Eur 43.500 Eur
trvalý trávny porast 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 219 Eur 219 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 100 Eur 100 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/20212 2021-06-04 100 Eur 100 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 100 Eur 100 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 25 Eur 25 Eur
trvalý trávny porast 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 19 Eur 19 Eur
lesný pozemok 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 473 Eur 473 Eur
trvalý trávny porast 21D/244/2021,Dnot 77/2021 2021-06-04 95 Eur 95 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 12,03 Eur 12,03 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 22,74 Eur 22,74 Eur
trvalý trávny porast 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 4 Eur 4 Eur
lesný pozemok 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 4 Eur 4 Eur
lesný pozemok 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 160 Eur 160 Eur
lesný pozemok 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 70 Eur 70 Eur
trvalý trávny porast, orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 27 Eur 27 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 26 Eur 26 Eur
trvalý trávny porast 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 13 Eur 13 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 22 Eur 22 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 23 Eur 23 Eur
trvalý trávny porast, orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 23 Eur 23 Eur
orná pôda 5D/3/2022, Dnot 98/2022-Le 2022-11-16 18 Eur 18 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto faktúra 1540 500064 2015-05-22 19.490 eur
osobné auto faktúra 90400004 2020-01-08 6.400 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory na bežnom účte výplaty, peniaze z úveru, peniaze za predaj pozemku 2021-12-31 8.082,51 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-06-17
hypotekárny úver 2021-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpna zmluva V - 2022/2010 2010-12-09 116.000 Eur
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99 175 Eur
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92 1990 Eur
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99 821,60 Eur, 988,35 Eur
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003 26 Eur
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva V 1519/2020 2020-07-24 1618,13 Eur
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2020-07-29 44.990 Eur
zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 43.500 Eur 43.500 Eur
trvalý trávny porast 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 219 Eur 219 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 100 Eur 100 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/20212 2021-06-04 100 Eur 100 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 100 Eur 100 Eur
orná pôda 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 25 Eur 25 Eur
trvalý trávny porast 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 19 Eur 19 Eur
lesný pozemok 21D/244/2021, Dnot 77/2021 2021-06-04 473 Eur 473 Eur
trvalý trávny porast 21D/244/2021,Dnot 77/2021 2021-06-04 95 Eur 95 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto faktúra 1540 500064 2015-05-22 19.490 eur
osobné auto faktúra 90400004 2020-01-08 6.400 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory na bežnom účte výplaty, peniaze z úveru, peniaze za predaj pozemku 2021-12-31 110.165,47 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-06-17
hypotekárny úver 2021-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpna zmluva V - 2022/2010 2010-12-09 116.000 Eur
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99 175 Eur
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92 1990 Eur
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99 821,60 Eur, 988,35 Eur
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003 26 Eur
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva V 1519/2020 2020-07-24 1618,13 Eur
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2020-07-29 44.990 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto faktúra 1540 500064 2015-05-22 19.490 eur
osobné auto faktúra 90400004 2020-01-08 6.400 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory na bežnom účte výplaty, peniaze z úveru, peniaze za predaj pozemku 2020-12-31 58.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-06-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpna zmluva V - 2022/2010 2010-12-09 116.000 Eur
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V 471/06 2006-05-22 150.000 SKK (4979,08 Eur)
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99 175 Eur
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92 1990 Eur
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99 821,60 Eur, 988,35 Eur
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003 26 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto faktúra 1540 500064 2015-05-22 19.490 eur
peniaze na vkladnej knižke úspory z platu 2019-12-31 6.608 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva V - 2022/2010 2010-12-09
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V 471/06 2006-05-22
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto faktúra 1540 500064 2015-05-22 19.490 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva V - 2022/2010 2010-12-09
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V 471/06 2006-05-22
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto faktúra 1540 500064 2015-05-22 19.490 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva V - 2022/2010 2010-12-09
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V 471/06 2006-05-22
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto faktúra 1540 500064 2015-05-22 19.490 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva V - 2022/2010 2010-12-09
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V 471/06 2006-05-22
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto faktúra 1540 500064 2015-05-22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva V - 2022/2010 2010-12-09
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V 471/06 2006-05-22
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto faktúra FA8-43/2013 2013-05-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva V - 2022/2010 2010-12-09
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V 471/06 2006-05-22
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto faktúra FA8-43/2013 2013-05-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva V - 2022/2010 2010-12-09
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V 471/06 2006-05-22
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávne porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99
Záhrady R.I. 683/92 VZ-15/92
orná pôda,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol. 18/1998, PKV 218,ROEP 105/99, Z 1064/99
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs. 2003/00001-2, Z 327/2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto faktúra FV 0820032 2008-05-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva V-2022/2010 2010-12-09
trvalý trávný porast Kúpna zmluva V 471/06 2006-05-22
orná pôda,zastavané plochy a nádvoria,trvalé trávné porasty D 934/1990 pol.2/1991,PKV 204,ROEP 105/99,Z 1064/99
Záhrady R.I.683/92 VZ-15/92
orná pôda ,vodné plochy Z 255/1998 D 1789/1997 pol.18/1998,PKV 218, ROEP 105/99,Z 1064/99
orná pôda D 1789/97, Z 255/98-18/98,PKV 1-218,ROEP čs.2003/00001-2,Z 327/2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto osobné faktúra FV 08 20032 2008-05-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (222)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/2/01/2017 2017-01-21 1 Pv 155/16/6603 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/76/12/2016 2016-12-13 2 Pv 274/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/74/11/2016 2016-12-06 2 Pv 266/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/73/11/2016 2016-11-29 2 Pv 275/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/70/11/2016 2016-11-11 1 Pv 267/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/64/09/2016 2016-09-27 1 Pv 28/15/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/59/08/2016 2016-09-06 2 Pv 117/16/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/54/08/2016 2016-08-26 2 Pv 187/16/6603 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/48/07/2016 2016-07-19 1 Pv 160/16/6603 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/46/06/2016 2016-07-05 1 Pv 131/16/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/41/06/2016 2016-06-24 1 Pv 47/15/6603 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/40/06/2016 2016-06-24 1 Pv 46/15/6603 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/30/05/2016 2016-05-10 1 Pv 10/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/29/04/2016 2016-05-03 1 Pv 98/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/28/04/2016 2016-04-29 2 Pv 15/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/23/03/2016 2016-04-02 2 Pv 348/15/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/22/03/2016 2016-03-22 2 Pv 16/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/21/03/2016 2016-03-22 2 Pv 20/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/20/03/2016 2016-03-22 2 Pv 19/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/03/2016 2016-03-22 2 Pv 30/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/18/03/2016 2016-03-22 2 Pv 26/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/17/03/2016 2016-03-22 1 Pv 13/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/15/02/2016 2016-03-08 2 Pv 17/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/16/02/2016 2016-03-08 2 Pv 18/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/3/01/2016 2016-01-27 1 Pv 245/15/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/1/01/2016 2016-01-16 1 Pv 362/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/98/12/2015 2016-01-12 2 Pv 333/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/96/12/2015 2016-01-05 1 Pv 311/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/94/12/2015 2015-12-12 1 Pv 313/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/92/11/2015 2015-12-11 2 Pv 236/15/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/84/10/2015 2015-11-05 1 Pv 288/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/82/10/2015 2015-10-24 2 Pv 259/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/83/10/2015 2015-10-24 2 Pv 260/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/78/09/2015 2015-10-02 2 Pv 209/15/6603 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/71/08/2015 (rtf, 45 KB) 2015-08-07 1 Pv 193/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/51/07/2015 (rtf, 44 KB) 2015-07-03 2 Pv 219/14/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/44/06/2015 (rtf, 45 KB) 2015-05-26 2 Pv 70/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/45/06/2015 (rtf, 84 KB) 2015-06-12 2 Pv 277/12/6603 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/43/06/2015 (rtf, 45 KB) 2015-05-26 2 Pv 69/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/06/2015 (rtf, 47 KB) 2015-06-02 1 Pv 386/14/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/29/04/2015 (rtf, 43 KB) 2015-04-21 2 Pv 29/14/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/27/04/2015 (rtf, 46 KB) 2015-04-21 1 Pv 58/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/26/04/2015 (rtf, 46 KB) 2015-04-14 1 Pv 54/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/22/04/2015 (rtf, 47 KB) 2015-04-08 2 Pv 41/15/6603 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/20/04/2015 (rtf, 46 KB) 2015-03-28 2 Pv 37/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/03/2015 (rtf, 45 KB) 2015-03-24 1 Pv 32/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/11/03/2015 (rtf, 45 KB) 2015-02-24 1 Pv 432/14/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/9/01/2015 (rtf, 44 KB) 2015-01-23 1 Pv 352/14/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/127/01/2015 (rtf, 46 KB) 2015-01-08 1 Pv 344/14/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/125/12/2014 (rtf, 63 KB) 2014-12-20 1 Pv 257/14/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/27/06/2023 2023-07-21 2 Pv 264/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/122/12/2014 (rtf, 43 KB) 2014-12-06 2 Pv 340/14/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/121/12/2014 (rtf, 45 KB) 2014-12-09 2 Pv 376/14/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/114/11/2014 (rtf, 45 KB) 2014-11-14 1 Pv 342/14/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/113/11/2014 (rtf, 44 KB) 2014-11-08 1 Pv 265/13/6603 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/109/11/2014 (rtf, 46 KB) 2014-10-31 1 Pv 387/14/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/110/11/2014 (rtf, 46 KB) 2014-11-01 1 Pv 388/14/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/108/11/2014 (rtf, 46 KB) 2014-11-04 1 Pv 329/14/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/106/11/2014 (rtf, 45 KB) 2014-10-28 2 Pv 342/14/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/100/10/2014 (rtf, 44 KB) 2014-10-03 1 Pv 446/13/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/99/10/2014 (rtf, 44 KB) 2014-09-30 1 Pv 274/14/6603 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/92/09/2014 (rtf, 44 KB) 2014-09-13 2 Pv 299/14/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/89/09/2014 (rtf, 44 KB) 2014-08-26 1 Pv 264/14/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/88/09/2014 (rtf, 45 KB) 2014-09-03 2 Pv 612/13/6603 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/87/09/2014 (rtf, 43 KB) 2014-08-26 2 Pv 89/14/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/77/08/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-16 1 Pv 113/14/6603 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/04/2023 2023-06-02 1 Pv 143/22/6603 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/51/06/2014 (rtf, 46 KB) 2014-05-27 2 Pv 122/14/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/43/05/2014 (rtf, 51 KB) 2014-05-23 1 Pv 314/09/6603 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/40/05/2014 (rtf, 43 KB) 2014-04-29 1 Pv 128/14/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/34/04/2014 (rtf, 43 KB) 2014-04-23 2 Pv 85/14/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/32/04/2014 (rtf, 46 KB) 2014-04-29 1 Pv 285/12/6603 § 242 – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/26/04/2014 (rtf, 43 KB) 2014-04-04 2 Pv 28/14/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/27/04/2014 (rtf, 43 KB) 2014-03-29 1 Pv 45/14/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/24/04/2014 (rtf, 60 KB) 2014-03-28 1 Pv 298/13/6603 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/23/04/2014 (rtf, 44 KB) 2014-04-11 1 Pv 51/14/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/18/03/2014 (rtf, 44 KB) 2014-03-25 1 Pv 275/13/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/15/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-07 1 Pv 22/14/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/13/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-21 1 Pv 572/13/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/7/03/2014 (rtf, 48 KB) 2014-02-04 2 Pv 593/13/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/1/02/2014 (rtf, 45 KB) 2014-01-28 2 Pv 537/13/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/111/01/2014 (rtf, 44 KB) 2014-01-08 1 Pv 23/13/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/109/12/2013 (rtf, 46 KB) 2013-12-20 2 Pv 549/13/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/107/12/2013 (rtf, 48 KB) 2013-12-10 2 Pv 522/13/6603 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/105/01/2014 (rtf, 52 KB) 2013-12-19 2 Pv 145/13/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/104/12/2013 (rtf, 44 KB) 2013-12-03 2 Pv 485/13/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/99/12/2013 (rtf, 46 KB) 2013-11-26 2 Pv 501/13/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/96/11/2013 (rtf, 47 KB) 2013-11-16 1 Pv 181/13/6603 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/97/11/2013 (rtf, 50 KB) 2013-11-16 1 Pv 468/13/6603 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/91/11/2013 (rtf, 43 KB) 2013-11-15 2 Pv 511/13/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/81/11/2013 (rtf, 44 KB) 2013-11-12 1 Pv 466/13/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/75/11/2013 (rtf, 45 KB) 2013-10-29 2 Pv 470/13/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/69/10/2013 (rtf, 44 KB) 2013-10-08 2 Pv 446/13/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/58/08/2013 (rtf, 51 KB) 2013-08-10 1 Pv 157/13/6603 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/55/07/2013 (rtf, 46 KB) 2013-07-26 2 Pv 373/13/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/46/07/2013 (rtf, 49 KB) 2013-07-16 1 Pv 218/13/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/45/07/2013 (rtf, 45 KB) 2013-07-09 2 Pv 198/13/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/41/07/2013 (rtf, 48 KB) 2013-07-16 2 Pv 472/12/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/03/2013 (rtf, 43 KB) 2013-03-05 2 Pv 14/13/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/16/03/2013 (rtf, 47 KB) 2013-02-22 2 Pv 69/13/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/14/02/2013 (rtf, 67 KB) 2013-02-08 2 Pv 422/12/6603 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/10/02/2013 (rtf, 45 KB) 2013-02-01 2 Pv 592/12/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/8/02/2013 (rtf, 44 KB) 2013-02-12 1 Pv 572/12/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/7/02/2013 (rtf, 50 KB) 2013-01-29 2 Pv 541/09/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/1/01/2013 (rtf, 45 KB) 2013-01-12 2 Pv 498/12/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/100/12/2012 (rtf, 49 KB) 2012-11-24 2 Pv 307/12/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/97/11/2012 (rtf, 45 KB) 2012-11-06 2 Pv 499/12/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/96/01/2013 (rtf, 63 KB) 2012-12-14 2 Pv 502/10/6603 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/94/11/2012 (rtf, 45 KB) 2012-11-03 2 Pv 430/12/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/89/10/2012 (rtf, 45 KB) 2012-10-23 1 Pv 463/12/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/88/10/2012 (rtf, 49 KB) 2012-10-16 1 Pv 562/11/6603 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/85/10/2012 (rtf, 43 KB) 2012-10-09 1 Pv 379/12/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/84/10/2012 (rtf, 43 KB) 2012-10-16 1 Pv 383/12/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/49/09/2022 2022-10-08 2 Pv 79/21/6603 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/74/09/2012 (rtf, 46 KB) 2012-09-18 1 Pv 540/11/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/73/09/2012 (rtf, 43 KB) 2012-09-14 1 Pv 321/12/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/67/08/2012 (rtf, 50 KB) 2012-08-17 1 Pv 313/12/6603 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/64/08/2012 (rtf, 45 KB) 2012-08-11 2 Pv 319/12/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/09/2022 2022-09-15 1 Pv 30/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/52/06/2012 (rtf, 206 KB) 2012-06-05 1 Pv 125/12/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/48/06/2012 (rtf, 204 KB) 2012-06-05 1 Pv 152/12/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/05/2012 (rtf, 212 KB) 2012-05-19 1 Pv 561/11/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/35/04/2012 (rtf, 206 KB) 2012-04-17 1 Pv 126/12/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/32/03/2012 (rtf, 204 KB) 2012-03-27 2 Pv 45/12/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/33/03/2012 (rtf, 204 KB) 2012-03-27 2 Pv 45/12/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/29/03/2012 (rtf, 206 KB) 2012-03-23 2 Pv 96/12/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/24/03/2012 (rtf, 215 KB) 2012-03-01 Pv 311/05/6603 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/14/02/2012 (rtf, 205 KB) 2012-02-17 Pv 311/05/6603 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/13/02/2012 (rtf, 207 KB) 2012-02-17 1 Pv 565/11/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/4/02/2012 (rtf, 206 KB) 2012-01-31 2 Pv 11/12/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/20/04/2022 2022-04-15 1 Pv 300/21/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/03/2022 2022-04-20 2 Pv 33/22/6603 § 225 – Subvenčný podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/16/02/2022 2022-02-26 1 Pv 15/21/6603 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/13/02/2022 2022-02-19 1 Pv 195/21/6603 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/27/06/2021 2021-07-10 2 Pv 47/20/6603 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/21/05/2021 2021-05-21 2 Pv 109/20/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/5/01/2021 2021-01-30 1 Pv 1/19/6603 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/12/2020 2020-12-30 2 Pv 28/15/6603 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/60/12/2019 2020-01-22 1 Pv 15/19/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/58/12/2019 2019-12-18 1 Pv 168/19/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/52/11/2019 2019-11-20 2 Pv 122/19/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/45/10/2019 2019-10-25 2 Pv 154/19/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/36/07/2019 2019-07-30 1 Pv 88/19/6603 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/27/05/2019 2019-05-28 1 Pv 316/18/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/6/01/2019 2019-02-09 1 Pv 278/17/6603 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/45/11/2018 2018-11-16 1 Pv 40/18/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/11/02/2018 2018-03-27 1 Pv 219/13/6603 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/8/02/2018 2018-03-27 1 Pv 219/13/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/11/2017 2017-11-14 2 Pv 187/16/6603 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/41/10/2017 2017-11-07 1 Pv 150/14/6603 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/39/10/2017 2017-10-28 1 Pv 19/15/6603 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/34/09/2017 2017-10-10 2 Pv 267/16/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/33/09/2017 2017-09-19 2 Pv 155/17/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/05/2017 2017-06-09 1 Pv 6/17/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/11/04/2017 2017-04-28 2 Pv 43/17/6603 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/54/12/2023 2023-12-20 1 Pv 200/23/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/7/02/2024 2024-02-06 1 Pv 272/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/7/02/2024 (pdf, 115 KB) 2024-02-06 1 Pv 272/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/54/12/2023 (pdf, 93 KB) 2023-12-20 1 Pv 200/23/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/27/06/2023 (pdf, 135 KB) 2023-07-21 2 Pv 264/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/04/2023 (pdf, 162 KB) 2023-06-02 1 Pv 143/22/6603 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/49/09/2022 (pdf, 88 KB) 2022-10-08 2 Pv 79/21/6603 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/09/2022 (pdf, 102 KB) 2022-09-15 1 Pv 30/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/20/04/2022 (pdf, 91 KB) 2022-04-15 1 Pv 300/21/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/03/2022 (pdf, 98 KB) 2022-04-20 2 Pv 33/22/6603 § 225 – Subvenčný podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/16/02/2022 (pdf, 127 KB) 2022-02-26 1 Pv 15/21/6603 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/13/02/2022 (pdf, 94 KB) 2022-02-19 1 Pv 195/21/6603 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/27/06/2021 (pdf, 86 KB) 2021-07-10 2 Pv 47/20/6603 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/21/05/2021 (pdf, 104 KB) 2021-05-21 2 Pv 109/20/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/5/01/2021 (pdf, 90 KB) 2021-01-30 1 Pv 1/19/6603 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/12/2020 (pdf, 127 KB) 2020-12-30 2 Pv 28/15/6603 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/60/12/2019 (pdf, 96 KB) 2020-01-22 1 Pv 15/19/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/58/12/2019 (pdf, 85 KB) 2019-12-18 1 Pv 168/19/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/52/11/2019 (pdf, 85 KB) 2019-11-20 2 Pv 122/19/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/45/10/2019 (pdf, 93 KB) 2019-10-25 2 Pv 154/19/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/36/07/2019 (pdf, 90 KB) 2019-07-30 1 Pv 88/19/6603 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/27/05/2019 (pdf, 85 KB) 2019-05-28 1 Pv 316/18/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/6/01/2019 (pdf, 85 KB) 2019-02-09 1 Pv 278/17/6603 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/45/11/2018 (pdf, 85 KB) 2018-11-16 1 Pv 40/18/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/11/02/2018 (pdf, 118 KB) 2018-03-27 1 Pv 219/13/6603 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/8/02/2018 (pdf, 85 KB) 2018-03-27 1 Pv 219/13/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/11/2017 (pdf, 87 KB) 2017-11-14 2 Pv 187/16/6603 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/41/10/2017 (pdf, 93 KB) 2017-11-07 1 Pv 150/14/6603 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/39/10/2017 (pdf, 105 KB) 2017-10-28 1 Pv 19/15/6603 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/34/09/2017 (pdf, 95 KB) 2017-10-10 2 Pv 267/16/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/33/09/2017 (pdf, 85 KB) 2017-09-19 2 Pv 155/17/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/05/2017 (pdf, 85 KB) 2017-06-09 1 Pv 6/17/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/11/04/2017 (pdf, 89 KB) 2017-04-28 2 Pv 43/17/6603 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/2/01/2017 (pdf, 113 KB) 2017-01-21 1 Pv 155/16/6603 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/76/12/2016 (pdf, 87 KB) 2016-12-13 2 Pv 274/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/74/11/2016 (pdf, 88 KB) 2016-12-06 2 Pv 266/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/73/11/2016 (pdf, 88 KB) 2016-11-29 2 Pv 275/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/70/11/2016 (pdf, 88 KB) 2016-11-11 1 Pv 267/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/64/09/2016 (pdf, 108 KB) 2016-09-27 1 Pv 28/15/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/59/08/2016 (pdf, 91 KB) 2016-09-06 2 Pv 117/16/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/54/08/2016 (pdf, 88 KB) 2016-08-26 2 Pv 187/16/6603 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/48/07/2016 (pdf, 89 KB) 2016-07-19 1 Pv 160/16/6603 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/46/06/2016 (pdf, 101 KB) 2016-07-05 1 Pv 131/16/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/41/06/2016 (pdf, 85 KB) 2016-06-24 1 Pv 47/15/6603 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/40/06/2016 (pdf, 86 KB) 2016-06-24 1 Pv 46/15/6603 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/30/05/2016 (pdf, 90 KB) 2016-05-10 1 Pv 10/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/29/04/2016 (pdf, 88 KB) 2016-05-03 1 Pv 98/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/28/04/2016 (pdf, 88 KB) 2016-04-29 2 Pv 15/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/23/03/2016 (pdf, 86 KB) 2016-04-02 2 Pv 348/15/6603 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/22/03/2016 (pdf, 87 KB) 2016-03-22 2 Pv 16/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/21/03/2016 (pdf, 87 KB) 2016-03-22 2 Pv 20/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/20/03/2016 (pdf, 87 KB) 2016-03-22 2 Pv 19/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/03/2016 (pdf, 87 KB) 2016-03-22 2 Pv 30/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/18/03/2016 (pdf, 88 KB) 2016-03-22 2 Pv 26/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/17/03/2016 (pdf, 88 KB) 2016-03-22 1 Pv 13/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/16/02/2016 (pdf, 88 KB) 2016-03-08 2 Pv 18/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/15/02/2016 (pdf, 88 KB) 2016-03-08 2 Pv 17/16/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/3/01/2016 (pdf, 84 KB) 2016-01-27 1 Pv 245/15/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/1/01/2016 (pdf, 94 KB) 2016-01-16 1 Pv 362/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/98/12/2015 (pdf, 87 KB) 2016-01-12 2 Pv 333/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/96/12/2015 (pdf, 89 KB) 2016-01-05 1 Pv 311/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/94/12/2015 (pdf, 88 KB) 2015-12-12 1 Pv 313/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/92/11/2015 (pdf, 84 KB) 2015-12-11 2 Pv 236/15/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/84/10/2015 (pdf, 87 KB) 2015-11-05 1 Pv 288/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/82/10/2015 (pdf, 86 KB) 2015-10-24 2 Pv 259/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/83/10/2015 (pdf, 86 KB) 2015-10-24 2 Pv 260/15/6603 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/78/09/2015 (pdf, 83 KB) 2015-10-02 2 Pv 209/15/6603 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.