JUDr. Marko Deák

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom, budova bez označenia súpisným číslom a pozemky Kúpna zmluva 2020-04-15 100.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-02-21 20.000 € 20.000 €
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-03-13 35.000 € 35.000 €
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-10-20 10.000 € 10.000 €
Zariadenie domu kúpna zmluva 2022-2023 10.000 € 10.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v banke úspory 2023-12-31 3.658,53 € 3.658,53 €
vklady v banke úspory 2023-12-31 15.846,88 € 15.846,88 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2012-11-22 12.000 € 12.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-04-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-05-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2015-05-03 8.000 € 8.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-03-23
pôžička 2022-10-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom, budova bez označenia súpisným číslom a pozemky Kúpna zmluva 2020-04-15 100.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-02-21 20.000 € 20.000 €
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-03-13 35.000 € 35.000 €
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-10-20 10.000 € 10.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v banke úspory 2022-12-31 5.954,07 € 5.954,07 €
vklady v banke úspory 2022-12-31 8.450,28 € 8.450,28 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2012-11-22 12.000 € 12.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-04-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-05-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2015-05-03 8.000 € 8.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-03-23
pôžička 2022-10-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom, budova bez označenia súpisným číslom a pozemky Kúpna zmluva 2020-04-15 100.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-02-21 20.000 € 20.000 €
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-03-13 35.000 € 35.000 €
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-10-20 10.000 € 10.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v banke úspory 2021-12-31 21.147,83 € 21.147,83 €
vklady v banke úspory 2021-12-31 25.149,26 € 25.149,26 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2012-11-22 12.000 € 12.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-04-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-05-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2015-05-03 8.000 € 8.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-03-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom, budova bez označenia súpisným číslom a pozemky Kúpna zmluva 2020-04-15 100.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-02-21 20.000 € 20.000 €
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-03-13 35.000 € 35.000 €
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 2020-10-20 10.000 € 10.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v banke úspory 2021-01-31 15.895,55 € 15.895,55 €
vklady v banke úspory 2021-01-31 21.005,24 € 21.005,24 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2012-11-22 12.000 € 12.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-04-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-05-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2015-05-03 8.000 € 8.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt č. 3, číslo vchodu 0, 1. poschodie Zmluva o darovaní 2015-11-12 37.600 €
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku Zmluva o darovaní 2015-11-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v banke úspory 2019-12-31 40.885,27 € 40.885,27 €
vklady v banke úspory 2019-12-31 30.467,78 € 30.467,78 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2012-11-22 12.000 € 12.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-04-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-05-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2015-05-03 8.000 € 8.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt č. 3, číslo vchodu 0, 1. poschodie Zmluva o darovaní 2015-11-12
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku Zmluva o darovaní 2015-11-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v banke úspory 2018-12-31 24.892 € 24.892 €
vklady v banke úspory 2018-12-31 23.525 € 23.525 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2012-11-22 12.000 € 12.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-04-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-05-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2015-05-03 8.000 € 8.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt č. 3, číslo vchodu 0, 1. poschodie Zmluva o darovaní 2015-11-12
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku Zmluva o darovaní 2015-11-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v banke úspory stav v mesiaci máj 2018 16.550 € 16.550 €
vklady v banke úspory stav v mesiaci máj 2018 18.000 € 18.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2012-11-22 12.000 € 12.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-04-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2014-05-23 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 2015-05-03 8.000 € 8.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (70)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/76/01/2023 2023-01-28 2 Pv 249/20/6609 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1301/12/2022 2022-12-24 1 Pv 390/22/6609 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1125/10/2022 2022-11-26 1 Pv 251/22/6609 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1114/10/2022 2022-10-27 1 Pv 78/22/6609 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/677/06/2022 2022-07-01 1 Pv 249/20/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/623/06/2022 2022-08-11 2 Pv 269/21/6609 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/403/04/2022 2022-04-13 2 Pv 319/21/6609 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/321/03/2022 2022-04-01 1 Pv 328/21/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/323/03/2022 2022-04-01 2 Pv 277/20/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/73/01/2022 2022-01-18 1 Pv 337/21/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1172/12/2021 2022-01-11 1 Pv 249/20/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/675/06/2021 2021-06-24 2 Pv 426/20/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/260/03/2021 2021-03-13 1 Pv 475/20/6609 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/138/02/2021 2021-02-11 1 Pv 424/20/6609 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1416/12/2020 2020-12-17 2 Pv 550/16/6609 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1415/12/2020 2020-12-16 2 Pv 550/16/6609 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1385/11/2020 2020-12-10 1 Pv 249/19/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1277/10/2020 2020-11-10 1 Pv 249/20/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1198/10/2020 2020-10-24 2 Pv 83/20/6609 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1078/09/2020 2020-10-01 2 Pv 118/20/6609 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1000/08/2020 2020-08-29 1 Pv 528/17/6609 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/817/07/2020 2020-07-17 1 Pv 105/20/6609 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/726/06/2020 2020-06-30 1 Pv 331/19/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/197/02/2020 2020-02-21 2 Pv 266/19/6609 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1068/12/2019 2019-12-06 2 Pv 161/19/6609 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/695/09/2019 2019-10-03 1 Pv 183/19/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/643/08/2019 2019-09-06 2 Pv 181/19/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/414/10/2018 2019-04-09 2 Pv 60/17/6609 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/374/09/2018 2018-09-21 2 Pv 196/18/6609 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/344/09/2018 2018-10-01 1 Pv 76/18/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/330/08/2018 2018-09-13 1 Pv 382/17/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/293/08/2018 2018-08-18 2 Pv 35/18/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/285/08/2018 2018-08-22 1 Pv 93/18/6609 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1415/12/2023 2023-12-16 2 Pv 357/22/6609 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/222/02/2024 2024-03-07 1 Pv 390/22/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/222/02/2024 (pdf, 93 KB) 2024-03-07 1 Pv 390/22/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1415/12/2023 (pdf, 105 KB) 2023-12-16 2 Pv 357/22/6609 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/76/01/2023 (pdf, 97 KB) 2023-01-28 2 Pv 249/20/6609 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1301/12/2022 (pdf, 96 KB) 2022-12-24 1 Pv 390/22/6609 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1125/10/2022 (pdf, 98 KB) 2022-11-26 1 Pv 251/22/6609 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1114/10/2022 (pdf, 109 KB) 2022-10-27 1 Pv 78/22/6609 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/677/06/2022 (pdf, 92 KB) 2022-07-01 1 Pv 249/20/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/623/06/2022 (pdf, 104 KB) 2022-08-11 2 Pv 269/21/6609 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/403/04/2022 (pdf, 126 KB) 2022-04-13 2 Pv 319/21/6609 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/321/03/2022 (pdf, 99 KB) 2022-04-01 1 Pv 328/21/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/323/03/2022 (pdf, 99 KB) 2022-04-01 2 Pv 277/20/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/73/01/2022 (pdf, 112 KB) 2022-01-18 1 Pv 337/21/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1172/12/2021 (pdf, 93 KB) 2022-01-11 1 Pv 249/20/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/675/06/2021 (pdf, 115 KB) 2021-06-24 2 Pv 426/20/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/260/03/2021 (pdf, 99 KB) 2021-03-13 1 Pv 475/20/6609 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/138/02/2021 (pdf, 104 KB) 2021-02-11 1 Pv 424/20/6609 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1416/12/2020 (pdf, 191 KB) 2020-12-17 2 Pv 550/16/6609 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1415/12/2020 (pdf, 165 KB) 2020-12-16 2 Pv 550/16/6609 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1385/11/2020 (pdf, 90 KB) 2020-12-10 1 Pv 249/19/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1277/10/2020 (pdf, 109 KB) 2020-11-10 1 Pv 249/20/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1198/10/2020 (pdf, 109 KB) 2020-10-24 2 Pv 83/20/6609 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1078/09/2020 (pdf, 92 KB) 2020-10-01 2 Pv 118/20/6609 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1000/08/2020 (pdf, 97 KB) 2020-08-29 1 Pv 528/17/6609 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/817/07/2020 (pdf, 104 KB) 2020-07-17 1 Pv 105/20/6609 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/726/06/2020 (pdf, 97 KB) 2020-06-30 1 Pv 331/19/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/197/02/2020 (pdf, 123 KB) 2020-02-21 2 Pv 266/19/6609 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1068/12/2019 (pdf, 116 KB) 2019-12-06 2 Pv 161/19/6609 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/695/09/2019 (pdf, 107 KB) 2019-10-03 1 Pv 183/19/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/643/08/2019 (pdf, 97 KB) 2019-09-06 2 Pv 181/19/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/414/10/2018 (pdf, 134 KB) 2019-04-09 2 Pv 60/17/6609 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/374/09/2018 (pdf, 111 KB) 2018-09-21 2 Pv 196/18/6609 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/344/09/2018 (pdf, 107 KB) 2018-10-01 1 Pv 76/18/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/330/08/2018 (pdf, 119 KB) 2018-09-13 1 Pv 382/17/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/293/08/2018 (pdf, 96 KB) 2018-08-18 2 Pv 35/18/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/285/08/2018 (pdf, 101 KB) 2018-08-22 1 Pv 93/18/6609 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

No relevant news articles found.