JUDr. Dagmar Dudášová Borošová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Poprad.

We register the prosecutor as námestníčka okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Poprad.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-09-30 132.000,- €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 31,235 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 137,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 49,51 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 117,52 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 203,70 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 49,70 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 40,94 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 72,90 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 87,32 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 76,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 37,04 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 92,17 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 72,34 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 40,62 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 20,40 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 235,67 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 242,36 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 46,10 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 19,54 €
záhrada dedenie 2019-06-18 886,- €
orná pôda dedenie 2019-06-18 2.179,65 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 2.066,40 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 191,10 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 81,54 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 1.392,51 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 128,49 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 87,08 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 747,42 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 4.177,80 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 291,72 €
záhrada dedenie 2019-06-18 1,91 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 376,45 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 24,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 33,75 €
záhrada dedenie 2019-06-18 8,53 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 1,66 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 10,50 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 31,57 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2023-09-28 27.850,- € 33.307,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty pri výpovedi životnej poistky poistná zmluva -Program Budúcnosť, poisťovňa Allianz 2023 12.630,13 € 12.630,13 €
dôchodkové sporenie Allianz -Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení 2023-12-31 38.600,68 € 38.600,68 €
doplnkové dôchodkové sporenie - DDS Tatra banky, a.s. Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení 2023-12-31 9.497,14 € 9.497,14 €
obchodný podiel v s.r.o. dedenie 2023-04-27 6.640,- € 6.640,. €
podiely v podielových fondoch dedenie - Zmluva o investovaní Tatra banka, a.s. 2023-12-31 9.376,72 € € 9.376, 72 €
vklady na účtoch vlastné úspory, dedenie 2023-12-31 13.686,- € 13.686,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty na základe poistnej zmluvy s Allianz č. zmluvy 0357189273 2023 3.608,01 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 2015-09-10
spotrebiteľský úver 2023-09-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-09-30 132.000,- €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 31,235 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 137,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 49,51 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 117,52 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 203,70 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 49,70 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 40,94 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 72,90 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 87,32 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 76,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 37,04 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 92,17 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 72,34 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 40,62 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 20,40 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 235,67 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 242,36 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 46,10 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 19,54 €
záhrada dedenie 2019-06-18 886,- €
orná pôda dedenie 2019-06-18 2.179,65 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 2.066,40 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 191,10 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 81,54 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 1.392,51 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 128,49 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 87,08 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 747,42 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 4.177,80 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 291,72 €
záhrada dedenie 2019-06-18 1,91 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 376,45 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 24,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 33,75 €
záhrada dedenie 2019-06-18 8,53 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 1,66 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 10,50 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 31,57 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-06 12.154,- €
vklady na účtoch vlastné úspory 2022-12-31 15.158,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty pri výpovedi životnej poistky poistná zmluva -Program Budúcnosť, poisťovňa Allianz 2022 11.641,46 €
dôchodkové sporenie Allianz -Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení 2022 33.723,42 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
doplnkové dôchodkové sporenie -DDS Tatra banky, a.s. 2022-12-31 5.899,79 €
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty na základe poistnej zmluvy s Allianz č. zmluvy 0357189273 2022 3.192,93 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 2015-09-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-09-30 132.000,- €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 31,235 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 137,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 49,51 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 117,52 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 203,70 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 49,70 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 40,94 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 72,90 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 87,32 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 76,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 37,04 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 92,17 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 72,34 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 40,62 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 20,40 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 235,67 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 242,36 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 46,10 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 19,54 €
záhrada dedenie 2019-06-18 886,- €
orná pôda dedenie 2019-06-18 2.179,65 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 2.066,40 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 191,10 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 81,54 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 1.392,51 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 128,49 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 87,08 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 747,42 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 4.177,80 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 291,72 €
záhrada dedenie 2019-06-18 1,91 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 376,45 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 24,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 33,75 €
záhrada dedenie 2019-06-18 8,53 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 1,66 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 10,50 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 31,57 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-06 12.154,- €
vklady na účtoch vlastné úspory 2021-12-31 12.010,16 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty pri výpovedi životnej poistky poistná zmluva -Program Budúcnosť, poisťovňa Allianz 2021 10.706,66 €
dôchodkové sporenie Allianz -Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení 2021 32.641,58 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
doplnkové dôchodkové sporenie -DDS Tatra banky, a.s. 2021-12-31 4.363,57 €
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty na základe poistnej zmluvy s Allianz č. zmluvy 0357189273 2020 2.794,16 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 2015-09-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-09-30 132.000,- €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 31,235 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 137,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 49,51 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 117,52 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 203,70 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 49,70 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 40,94 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 72,90 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 87,32 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 76,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 37,04 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 92,17 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 72,34 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 40,62 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 20,40 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 235,67 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 242,36 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 46,10 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 19,54 €
záhrada dedenie 2019-06-18 886,- €
orná pôda dedenie 2019-06-18 2.179,65 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 2.066,40 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 191,10 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 81,54 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 1.392,51 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 128,49 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 87,08 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 747,42 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 4.177,80 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 291,72 €
záhrada dedenie 2019-06-18 1,91 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 376,45 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 24,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 33,75 €
záhrada dedenie 2019-06-18 8,53 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 1,66 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 10,50 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 31,57 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-06 12.154,- €
vklady na účtoch vlastné úspory 2020-12-31 18.335,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty pri výpovedi životnej poistky poistná zmluva -Program Budúcnosť, poisťovňa Allianz 2020 9.820,66 €
dôchodkové sporenie Allianz -Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení 2020 30.025,55 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
doplnkové dôchodkové sporenie -DDS Tatra banky, a.s. 2020-12-31 2.320,15 €
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty na základe poistnej zmluvy s Allianz č. zmluvy 0357189273 2020 2.412,64 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 2015-09-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-09-30 132.000,- €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 31,235 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 137,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 49,51 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 117,52 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 203,70 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 49,70 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 40,94 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 72,90 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 87,32 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 76,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 37,04 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 92,17 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 72,34 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 40,62 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 20,40 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 235,67 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 242,36 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 46,10 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 19,54 €
záhrada dedenie 2019-06-18 886,- €
orná pôda dedenie 2019-06-18 2.179,65 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 2.066,40 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 191,10 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 81,54 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 1.392,51 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 128,49 €
orná pôda dedenie 2019-06-18 87,08 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 747,42 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 4.177,80 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 291,72 €
záhrada dedenie 2019-06-18 1,91 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 376,45 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 24,85 €
lesný pozemok dedenie 2019-06-18 33,75 €
záhrada dedenie 2019-06-18 8,53 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 1,66 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 10,50 €
trvalý trávny porast dedenie 2019-06-18 31,57 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-06 12.154,- €
vklady na účtoch vlastné úspory 2019 9.675,59 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty pri výpovedi životnej poistky poistná zmluva -Program Budúcnosť, poisťovňa Allianz 2019 8.984,09 €
pohľadávka uznanie dlhu 2018-02-02 11.500,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2017-07-25
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 2015-09-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2015-09-30
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-09-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-06 12.154,- €
vklady na účtoch vlastné úspory 2018 7.987,49 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty pri výpovedi životnej poistky poistná zmluva -Program Budúcnosť, poisťovňa Allianz 2018 8.400,- €
pohľadávka uznanie dlhu 2018-02-02 11.500,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2017-07-25
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 2015-09-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2015-09-30
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-09-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-06 12.154,- €
vklady na účtoch vlastné úspory a vrátenie zálohy kúpnej ceny 2017 14.256,69 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2017-07-25
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 2015-09-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2015-09-30
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-09-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-10-14 13.400,- €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-06 12.154,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2013-05-13
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 2015-09-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2015-09-30
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-09-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-10-14
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-06
vklady na účtoch vlastné úspory a predaj nehnuteľnosti 2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2013-05-13
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 2015-09-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome kúpna zmluva 2007-03-20
spoločné časti bytového domu kúpna zmluva 2007-03-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-10-14
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome kúpna zmluva 2007-03-20
spoločné časti bytového domu kúpna zmluva 2007-03-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-10-14
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-06-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome kúpna zmluva 2007-03-20
spoločné časti bytového domu kúpna zmluva 2007-03-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-10-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome kúpna zmluva 2007-03-20
spoločné časti bytového domu kúpna zmluva 2007-03-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-10-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (86)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/169/04/2017 2017-04-11 2 Pv 64/17/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/115/07/2016 2016-07-26 2 Pv 227/16/7706 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/113/08/2015 (rtf, 44 KB) 2015-09-15 1 Pv 695/13/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/40/05/2015 (rtf, 46 KB) 2015-05-05 1 Pv 842/13/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/26/03/2015 (rtf, 61 KB) 2015-03-17 1 Pv 25/15/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/169/12/2014 (rtf, 69 KB) 2014-12-16 1 Pv 545/14/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/113/09/2014 (rtf, 48 KB) 2014-09-20 1 Pv 602/14/7706 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/87/07/2014 (rtf, 64 KB) 2014-07-18 1 Pv 875/12/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/69/12/2014 (rtf, 49 KB) 2014-06-20 1 Pv 524/13/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/62/07/2014 (rtf, 52 KB) 2014-06-06 1 Pv 617/13/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/61/06/2014 (rtf, 45 KB) 2014-06-21 1 Pv 345/12/7706 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/60/06/2014 (rtf, 62 KB) 2014-06-10 1 Pv 308/12/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/53/06/2014 (rtf, 63 KB) 2014-06-06 1 Pv 817/13/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/54/05/2014 (rtf, 71 KB) 2014-05-20 2 Pv 742/12/7706 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/41/04/2014 (rtf, 54 KB) 2014-04-23 1 Pv 282/14/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/34/04/2014 (rtf, 55 KB) 2014-03-29 1 Pv 205/14/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/26/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-14 1 Pv 366/12/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/27/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-18 1 Pv 366/12/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/8/02/2014 (rtf, 81 KB) 2014-02-11 2 Pv 456/13/7706 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/4/01/2014 (rtf, 57 KB) 2014-01-21 1 Pv 238/13/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/178/12/2013 (rtf, 57 KB) 2013-12-14 1 Pv 740/13/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/170/11/2013 (rtf, 46 KB) 2013-11-19 1 Pv 632/12/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/152/10/2013 (rtf, 68 KB) 2013-10-22 1 Pv 495/13/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/111/08/2013 (rtf, 46 KB) 2013-08-13 1 Pv 202/12/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/152/10/2012 (rtf, 53 KB) 2012-10-16 1 Pv 584/12/7706 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/150/10/2012 (rtf, 56 KB) 2012-10-13 1 Pv 366/12/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/151/10/2012 (rtf, 57 KB) 2012-10-26 1 Pv 366/12/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/371/10/2022 2022-10-20 1 Pv 198/19/7706 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/142/10/2012 (rtf, 51 KB) 2012-10-09 1 Pv 632/12/7706 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/134/05/2013 (rtf, 137 KB) 2013-03-28 1 Pv 864/08/7706 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/110/08/2012 (rtf, 50 KB) 2012-08-14 1 Pv 392/12/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/98/07/2012 (rtf, 67 KB) 2012-07-24 1 Pv 185/11/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/79/07/2012 (rtf, 212 KB) 2012-07-07 1 Pv 492/11/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/78/09/2012 (rtf, 54 KB) 2012-09-05 1 Pv 96/12/7706 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/70/06/2012 (rtf, 211 KB) 2012-06-19 1 Pv 365/12/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/38/05/2012 (rtf, 212 KB) 2012-05-01 1 Pv 202/12/7706 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/13/03/2012 (rtf, 210 KB) 2012-03-20 1 Pv 796/11/7706 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/194/05/2022 2022-06-01 1 Pv 113/21/7706 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/9/03/2012 (rtf, 246 KB) 2012-03-03 1 Pv 716/11/7706 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/8/02/2012 (rtf, 212 KB) 2012-02-21 1 Pv 810/11/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/3/02/2012 (rtf, 213 KB) 2012-02-10 1 Pv 783/11/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/70/01/2022 2022-01-21 1 Pv 573/19/7706 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/330/08/2021 2021-08-21 1 Pv 516/19/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/255/06/2021 2021-07-01 1 Pv 127/21/7706 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/223/05/2021 2021-06-04 1 Pv 257/19/7706 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/156/04/2021 2021-04-24 1 Pv 136/20/7706 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/138/03/2021 2021-04-09 2 Pv 146/19/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/118/03/2021 2021-04-15 1 Pv 366/19/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/91/02/2021 2021-03-19 1 Pv 319/20/7706 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/428/09/2020 2020-10-07 1 Pv 623/17/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/606/12/2018 2019-01-11 2 Pv 187/18/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/540/11/2018 2018-12-07 1 Pv 452/17/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/150/02/2018 2018-03-10 1 Pv 666/15/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/107/02/2018 2018-02-20 1 Pv 501/15/7706 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/60/01/2018 2018-01-30 1 Pv 614/16/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/290/06/2017 2017-07-04 1 Pv 96/16/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/170/04/2017 2017-05-03 1 Pv 81/16/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/46/01/2017 2017-01-31 2 Pv 368/13/7706 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/60/01/2024 2024-01-12 1 Pv 12/19/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/61/01/2024 2024-01-12 1 Pv 12/19/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/137/02/2024 2024-03-05 1 Pv 369/21/7706 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/137/02/2024 (pdf, 88 KB) 2024-03-05 1 Pv 369/21/7706 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/60/01/2024 (pdf, 158 KB) 2024-01-12 1 Pv 12/19/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/61/01/2024 (pdf, 183 KB) 2024-01-12 1 Pv 12/19/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/371/10/2022 (pdf, 102 KB) 2022-10-20 1 Pv 198/19/7706 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/194/05/2022 (pdf, 110 KB) 2022-06-01 1 Pv 113/21/7706 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/70/01/2022 (pdf, 109 KB) 2022-01-21 1 Pv 573/19/7706 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/330/08/2021 (pdf, 99 KB) 2021-08-21 1 Pv 516/19/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/255/06/2021 (pdf, 109 KB) 2021-07-01 1 Pv 127/21/7706 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/223/05/2021 (pdf, 102 KB) 2021-06-04 1 Pv 257/19/7706 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/156/04/2021 (pdf, 110 KB) 2021-04-24 1 Pv 136/20/7706 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/138/03/2021 (pdf, 147 KB) 2021-04-09 2 Pv 146/19/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/118/03/2021 (pdf, 86 KB) 2021-04-15 1 Pv 366/19/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/91/02/2021 (pdf, 102 KB) 2021-03-19 1 Pv 319/20/7706 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/428/09/2020 (pdf, 117 KB) 2020-10-07 1 Pv 623/17/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/606/12/2018 (pdf, 108 KB) 2019-01-11 2 Pv 187/18/7706 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/540/11/2018 (pdf, 88 KB) 2018-12-07 1 Pv 452/17/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/150/02/2018 (pdf, 114 KB) 2018-03-10 1 Pv 666/15/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/107/02/2018 (pdf, 87 KB) 2018-02-20 1 Pv 501/15/7706 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/60/01/2018 (pdf, 88 KB) 2018-01-30 1 Pv 614/16/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/290/06/2017 (pdf, 87 KB) 2017-07-04 1 Pv 96/16/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/170/04/2017 (pdf, 86 KB) 2017-05-03 1 Pv 81/16/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/169/04/2017 (pdf, 94 KB) 2017-04-11 2 Pv 64/17/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/46/01/2017 (pdf, 87 KB) 2017-01-31 2 Pv 368/13/7706 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/115/07/2016 (pdf, 121 KB) 2016-07-26 2 Pv 227/16/7706 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/131/02/2024 (pdf, 93 KB) 2024-04-13 1 Pv 162/21/7706 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.

No relevant news articles found.