JUDr. Patrik Balaško

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Komárno.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Záhrady kúpna zmluva 2014-09-09 1.600,-Eur
Záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2018-11-27 60.000,-Eur
Rozostavaná stavba zmluva o dielo 2020-12-31 105.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo- kúpna zmluva 2007-06-13 200 000 Sk
Peniaze na účte úspory, úver 2020-12-31 51.891,57
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-10-29 19.200-Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Stavebný úver 2020-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Záhrady kúpna zmluva 2014-09-09 1.600,-Eur
Záhrady kúpna zmluva 2018-11-27 60.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo- kúpna zmluva 2007-06-13 200 000 Sk
Peniaze na účte úspory 2019-12-31 75.687,37-Eur
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-10-29 19.200-Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpna zmluva 2014-09-09
Záhrady kúpna zmluva 2018-11-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo- kúpna zmluva 2007-06-13 200 000 Sk
Peniaze na účte úspory 2018-12-31 59.595,58
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-10-29 19.200-Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpna zmluva 2014-09-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo- kúpna zmluva 2007-06-13 200 000 Sk
Peniaze na účte úspory 2014-12-31 97.532,37
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-10-29 19.200-Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpna zmluva 2014-09-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo- kúpna zmluva 2007-06-13 200 000 Sk
Peniaze na účte úspory 2014-12-31 75.472,15-Eur
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-10-29 19.200-Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpna zmluva 2014-09-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo- kúpna zmluva 2007-06-13
Peniaze na účte úspory 2014-12-31
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-10-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpna zmluva 2014-09-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo- kúpna zmluva 2007-06-13
Peniaze na účte úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo- kúpna zmluva 2007-06-13
Peniaze na účte úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo- kúpna zmluva 2007-06-13
Peniaze na účte úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo- kúpna zmluva 2007-06-13
Stavené sporenie- Prvá stavebná sporiteľňa a.s. stavebné sporenie 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.