JUDr. Milan Filičko

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Košice I.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpna zmluva 2017-11-24 303.000
dvojgaráž kúpna zmluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-11-24
záhrady kúpna umluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-11-24
byt kúpna zmluva 2020-09-22 128.000
byt spolu s garážou kúpna zmluva 2022-02-10 120.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-06-02 43.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpna zmluva 2017-11-24 303.000
dvojgaráž kúpna zmluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-11-24
záhrady kúpna umluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-11-24
byt kúpna zmluva 2020-09-22 128.000
byt spolu s garážou kúpna zmluva 2022-02-10 120.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-06-02 43.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
radová garáž kúpna zmluva 2015-07-13 5.200
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-07-13
rodinný dom kúpna zmluva 2017-11-24 303.000
dvojgaráž kúpna zmluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-11-24
záhrady kúpna umluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2018-11-24
byt kúpna zmluva 2020-09-22 128.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-06-02 43.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
radová garáž kúpna zmluva 2015-07-13 5.200
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-07-13
rodinný dom kúpna zmluva 2017-11-24 303.000
dvojgaráž kúpna zmluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-11-24
záhrady kúpna umluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2018-11-24
byt kúpna zmluva 2020-09-22 128.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-06-02 43.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
radová garáž kúpna zmluva 2015-07-13 5.200
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-07-13
rodinný dom kúpna zmluva 2017-11-24 303.000
dvojgaráž kúpna zmluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-11-24
záhrady kúpna umluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2018-11-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-14 22.300 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
radová garáž kúpna zmluva 2015-07-13
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-07-13
rodinný dom kúpna zmluva 2017-11-24
dvojgaráž kúpna zmluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-11-24
záhrady kúpna umluva 2017-11-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2018-11-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-14 22.300 €
vklady na účtoch v peňažnom ústave úspory 2024-06-23 3.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekr.chata kúpa 1999-05-05
byt kúpa 2000-05-25
rekr.chalupa kúpa 2003-11-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV Suzuki Vitara kúpa 2016-03-01 19.200
vklady v peňažnom ústave úspory 25.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekr.chata kúpa 1999-05-05
byt kúpa 2000-05-25
rekr.chalupa kúpa 2003-11-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV Suzuki Vitara kúpa 2016-03-01 19.200
vklady v peňažnom ústave úspory 25.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekr.chata kúpa 1999-05-05
byt kúpa 2000-05-25
rekr.chalupa kúpa 2003-11-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Suzuki Vitara kúpa 2016-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekr.chata kúpa 1999-05-05
byt kúpa 2000-05-25
rekr.chalupa kúpa 2003-11-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Suzuki SX4 kúpa 2013-04-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekr.chata kúpa 1999-05-05
byt kúpa 2000-05-25
rekr.chalupa kúpa 2003-11-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Suzuki SX4 kúpa 2013-04-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rekr.chata kúpa 1999-05-05
byt kúpa 2000-05-25
rekr.chalupa kúpa 2003-11-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
os.autoOpel Astra 1,6 kúpa 2006-05-18
peniaze úspory z platu 2012-02-29
peniaze úspory z platu 2012-02-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (53)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/106/08/2016 2016-08-26 2 Pv 438/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/107/08/2016 2016-08-31 2 Pv 433/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/86/07/2016 2016-07-29 3 Pv 94/14/8802 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/301/05/2016 2017-01-30 3 Pv 697/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/70/04/2016 2016-05-31 4 Pv 521/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/72/04/2016 2016-05-02 4 Pv 250/14/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/17/02/2016 2016-02-29 3 Pv 192/15/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/288/12/2015 2015-12-31 4 Pv 107/15/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/290/12/2015 2016-01-04 2 Pv 110/14/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/227/09/2015 2015-09-24 1 Pv 385/14/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/111/04/2015 (rtf, 54 KB) 2015-04-16 1 Pv 33/14/8802 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/112/05/2015 (rtf, 97 KB) 2015-03-06 4 Pv 703/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného § 218 Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/39/02/2015 (rtf, 53 KB) 2015-02-18 4 Pv 95/13/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/41/02/2015 (rtf, 47 KB) 2015-02-19 2 Pv 19/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/43/02/2015 (rtf, 45 KB) 2015-02-12 4 Pv 6/13/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/45/02/2015 (rtf, 46 KB) 2015-02-12 4 Pv 355/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/285/09/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-15 3 Pv 385/13/8802 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/291/09/2014 (rtf, 58 KB) 2014-09-02 1 Pv 262/14/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/144/05/2014 (rtf, 52 KB) 2014-04-28 1 Pv 308/12/8802 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/62/02/2014 (rtf, 51 KB) 2014-02-17 2 Pv 220/13/8802 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/7/01/2014 (rtf, 45 KB) 2013-12-23 1 Pv 270/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/266/11/2013 (rtf, 47 KB) 2013-11-11 3 Pv 280/13/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/196/08/2013 (rtf, 52 KB) 2013-08-21 3 Pv 79/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/207/09/2013 (rtf, 46 KB) 2013-09-02 4 Pv 198/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/85/05/2013 (rtf, 53 KB) 2013-04-24 4 Pv 239/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/71/04/2013 (rtf, 47 KB) 2013-03-14 4 Pv 525/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/11/01/2013 (rtf, 49 KB) 2012-12-17 3 Pv 378/12/8802 § 344 – Marenie spravodlivosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/13/01/2013 (rtf, 49 KB) 2012-11-24 3 Pv 277/12/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/159/07/2012 (rtf, 56 KB) 2012-07-02 4 Pv 758/11/8802 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/174/03/2018 2018-05-15 1 Pv 136/17/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/119/02/2018 2018-02-20 3 Pv 305/17/8802 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/94/02/2018 2018-02-26 1 Pv 481/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/803/11/2017 2017-11-25 3 Pv 301/17/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/742/10/2017 2017-11-06 4 Pv 357/16/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por., 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/513/07/2017 2017-08-07 1 Pv 229/17/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/257/04/2017 2017-05-31 4 Pv 438/12/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/174/03/2018 (pdf, 105 KB) 2018-05-15 1 Pv 136/17/8802 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/119/02/2018 (pdf, 106 KB) 2018-02-20 3 Pv 305/17/8802 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/94/02/2018 (pdf, 88 KB) 2018-02-26 1 Pv 481/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/803/11/2017 (pdf, 107 KB) 2017-11-25 3 Pv 301/17/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/742/10/2017 (pdf, 106 KB) 2017-11-06 4 Pv 357/16/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por., 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/513/07/2017 (pdf, 114 KB) 2017-08-07 1 Pv 229/17/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/257/04/2017 (pdf, 84 KB) 2017-05-31 4 Pv 438/12/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/106/08/2016 (pdf, 100 KB) 2016-08-26 2 Pv 438/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/107/08/2016 (pdf, 102 KB) 2016-08-31 2 Pv 433/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/86/07/2016 (pdf, 87 KB) 2016-07-29 3 Pv 94/14/8802 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/301/05/2016 (pdf, 95 KB) 2017-01-30 3 Pv 697/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/70/04/2016 (pdf, 101 KB) 2016-05-31 4 Pv 521/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/72/04/2016 (pdf, 89 KB) 2016-05-02 4 Pv 250/14/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/17/02/2016 (pdf, 106 KB) 2016-02-29 3 Pv 192/15/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/288/12/2015 (pdf, 106 KB) 2015-12-31 4 Pv 107/15/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/290/12/2015 (pdf, 88 KB) 2016-01-04 2 Pv 110/14/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/227/09/2015 (pdf, 110 KB) 2015-09-24 1 Pv 385/14/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.