Mgr. Katarína Gadová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992 6.923,25
záhrada dar r. 1992 265,55
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil kúpna zmluva 2016-04-26 31.400,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na účte úspory z platu 2023-12-31 46.463,55
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992 6.923,25
záhrada dar r. 1992 265,55
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil kúpna zmluva 2016-04-26 31.400,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na účte úspory z platu 2022-12-31 40.350,12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992 6.923,25
záhrada dar r. 1992 265,55
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil kúpna zmluva 2016-04-26 31.400,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na účte úspory z platu 2021-12-31 38.769,77
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2016-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992 6.923,25
záhrada dar r. 1992 265,55
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil kúpna zmluva 2016-04-26 31.400,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na účte úspory z platu 2020-12-31 32.857,20
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2016-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992 6.923,25
záhrada dar r. 1992 265,55
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil kúpna zmluva 2016-04-26 31.400,00
peniaze na účte úspory z platu 2019-12-31 18.946,56
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2016-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992
záhrada dar r. 1992
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil kúpna zmluva 2016-04-26 31.400,00
peniaze na účte úspory z platu 2018-12-31 20.014,70
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2016-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992
záhrada dar r. 1992
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil kúpna zmluva 2016-04-26 31.400,00
peniaze na bankovom účte úspory z platu, prevod zo skončeného stavebného sporenia 2017-12-31 11.005,19
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2016-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992
záhrada dar r. 1992
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavebné sporenie úspory z platu r. 2010-2016 20.440,06
osobný automobil kúpna zmluva 2016-04-26 31.400,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2016-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992
záhrada dar r. 1992
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebné sporenie úspory z platu r. 2010-2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992
záhrada dar r. 1992
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebné sporenie úspory z platu r. 2010-2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992
záhrada dar r. 1992
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebné sporenie úspory z platu r. 2010-2013
peniazne na bankovom účte úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992
záhrada dar r. 1992
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebné sporenie úspory z platu r. 2010-2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria - dom dar r. 1992
záhrada dar r. 1992
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (3)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves KE/8810/638/11/2013 (rtf, 43 KB) 2013-11-05 2 Pv 602/12/8810 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves KE/8810/83/05/2013 (rtf, 45 KB) 2013-04-30 3 Pv 582/12/8810 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves KE/8810/45/03/2013 (rtf, 52 KB) 2013-03-13 3 Pv 440/12/8810 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.