Mgr. Martina Fašková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava I.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Garáž dedenie 2008-06-04 - 3.319,39
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Vklady 1996 - 2021 41.500,00
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.