JUDr. Jana Chromeková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Trnava.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok kúpa 2019-12-18 75 000 €
rodinný dom výstavba 2022-11-25 120 000 € 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2018-09-21 2 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady - úspory plat, dary, peniaze z predaja bytu 2015 - 2023 0 112 777,46
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domu 2022 25 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-06-18
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2015-02-03 64 900 €
pozemok kúpa 2019-12-18 75 000 €
rodinný dom výstavba 2022-11-25 120 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2018-09-21 2 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady - úspory plat, dary 2015-10-31 19 597,48 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domu 2022 25 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-06-18
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2015-02-03 64 900 €
pozemok kúpa 2019-12-18 75 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-10-27 15 587 €
motorové vozidlo kúpa 2018-09-21 2 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady - úspory plat, dary 2015-10-31 12 996,29 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-06-18
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (16)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/402/02/2023 2023-02-15 1 Pv 336/22/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2383/09/2022 2022-10-12 1 Pv 187/22/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2149/08/2022 2022-09-15 4 Pv 327/19/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2025/08/2022 2022-08-23 4 Pv 68/21/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1873/07/2022 2022-08-10 1 Pv 163/22/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1443/06/2022 2022-06-22 1 Pv 298/20/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/570/03/2022 2022-03-22 3 Pv 343/19/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/408/02/2022 2022-03-05 1 Pv 499/21/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/402/02/2023 (pdf, 113 KB) 2023-02-15 1 Pv 336/22/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2383/09/2022 (pdf, 95 KB) 2022-10-12 1 Pv 187/22/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2149/08/2022 (pdf, 143 KB) 2022-09-15 4 Pv 327/19/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2025/08/2022 (pdf, 120 KB) 2022-08-23 4 Pv 68/21/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1873/07/2022 (pdf, 100 KB) 2022-08-10 1 Pv 163/22/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1443/06/2022 (pdf, 122 KB) 2022-06-22 1 Pv 298/20/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/570/03/2022 (pdf, 87 KB) 2022-03-22 3 Pv 343/19/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/408/02/2022 (pdf, 106 KB) 2022-03-05 1 Pv 499/21/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

No relevant news articles found.