JUDr. Milena Majerčáková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Kežmarok.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Kežmarok
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpna zmluva 2018-09-28 10.000 eur 7.000 eur
osobný automobil kúpna zmluva 2022-12-15 15.000 eur 15.000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory na bežnom a sporiacom účte úspory z príjmov a nemocenských dávok a rodičovských príspevkov a prídavkov na dieťa priebežne - cca 89.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2015-05-26
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Kežmarok
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpna zmluva 2018-09-28 10.000 eur 7.000 eur
osobný automobil kúpna zmluva 2022-12-15 15.000 eur 15.000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory na bežnom a sporiacom účte úspory z príjmov priebežne cca 56.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2015-05-26
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Kežmarok
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpna zmluva 2018-09-28 10.000 eur 7.000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory na bežnom a sporiacom účte šetrenie priebežne cca 25.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2015-05-26
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (14)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/258/07/2022 2022-08-10 Pv 35/22/7703 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/256/07/2022 2022-08-05 Pv 207/22/7703 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/250/07/2022 2022-08-09 Pv 106/22/7703 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/234/07/2022 2022-07-23 Pv 606/21/7703 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/190/06/2022 2022-06-22 Pv 252/21/7703 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/44/02/2022 2022-02-22 Pv 97/21/7703 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/34/01/2022 2022-02-03 Pv 254/21/7703 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/258/07/2022 (pdf, 96 KB) 2022-08-10 Pv 35/22/7703 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/256/07/2022 (pdf, 107 KB) 2022-08-05 Pv 207/22/7703 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/250/07/2022 (pdf, 98 KB) 2022-08-09 Pv 106/22/7703 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/234/07/2022 (pdf, 101 KB) 2022-07-23 Pv 606/21/7703 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/190/06/2022 (pdf, 97 KB) 2022-06-22 Pv 252/21/7703 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/44/02/2022 (pdf, 102 KB) 2022-02-22 Pv 97/21/7703 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Kežmarok PO/7703/34/01/2022 (pdf, 132 KB) 2022-02-03 Pv 254/21/7703 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

No relevant news articles found.