JUDr. Zuzana Michalovská

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Lučenec.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2023-06-22 112.000 € 112.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-11-08 21.700 € 21.700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vkladná knižka úspory 2022-12-31 14.048 €
sporiaci účet v banke sporenie 2023-12-31 28.550 € 28.550 €
sporiaci účet v banke sporenie 2008 až 2023 11.494 € 11.494 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vkladná knižka 2023-12-31 4.127 €
III. pilier v DDS 2023-12-31 2.935 €
stavebné sporenie 2023-12-31 3.000 €
osobný účet v banke 2023-12-31 2.670 €
investičné fondy 2023-12-31 2.060 €
zariadenie bytu 2023-06-01 4.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2023-04-21
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-11-08 21.700 € 21.700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vkladná knižka úspory 2022-12-31 14.048 €
sporiaci účet v banke sporenie 2022-12-31 29.700 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vkladná knižka 2022-12-31 4.126 €
III. pilier v DDS 2022-12-31 1.938 €
stavebné sporenie 2022-12-31 3.000 €
osobný účet v banke 2022-12-31 5.670 €
investičné fondy 2022-12-31 1.400 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-11-08 21.700 € 21.700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný účet v banke úspory 2021-12-31 7.500 €
vkladná knižka úspory 2021-12-31 14.150 €
sporiaci účet v banke sporenie 2021-12-31 10.200 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vkladná knižka 2021-12-31 4.126 €
III. pilier v DDS 2021-12-31 1.794 €
stavebné sporenie 2021-12-31 3.000 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (16)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/81/06/2023 2023-06-14 3 Pv 127/23/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/56/03/2023 2023-04-13 2 Pv 39/23/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/53/03/2023 2023-04-15 2 Pv 229/21/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/1/01/2023 2023-01-12 2 Pv 24/22/6606 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/41/08/2022 2022-09-06 1 Pv 288/20/6606 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/37/07/2022 2022-08-08 1 Pv 336/21/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/21/04/2022 2022-04-23 2 Pv 339/21/6606 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/34/01/2024 2024-02-09 2 Pv 198/23/6606 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/34/01/2024 (pdf, 97 KB) 2024-02-09 2 Pv 198/23/6606 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/81/06/2023 (pdf, 97 KB) 2023-06-14 3 Pv 127/23/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/56/03/2023 (pdf, 85 KB) 2023-04-13 2 Pv 39/23/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/53/03/2023 (pdf, 87 KB) 2023-04-15 2 Pv 229/21/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/1/01/2023 (pdf, 132 KB) 2023-01-12 2 Pv 24/22/6606 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/41/08/2022 (pdf, 130 KB) 2022-09-06 1 Pv 288/20/6606 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/37/07/2022 (pdf, 89 KB) 2022-08-08 1 Pv 336/21/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/21/04/2022 (pdf, 94 KB) 2022-04-23 2 Pv 339/21/6606 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.