JUDr. Tomáš Bartko

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Prešov.

The prosecutor is temporarily appointed to Okresná prokuratúra Poprad.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok + pozemok zastavný rodinným domom kúpna zmluva 2019-01-11 14.700,- eur 30.000,- eur
rodinný dom výstavba 2023-08-01 220.000,- eur 270.000,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Passat B8 kúpna zmluva 2022-09-07 20.500 20.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekérny úver 2021-07-26
hypotekárny úver 2022-08-16
spotrebný úver 2022-09-07
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok + pozemok zastavný rodinným domom kúpna zmluva 2019-01-11 14.700,- eur 14.700,- eur
rozostavaný rodinný dom výstavba 2021-09-01 200.000,- eur 250.000,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Passat B8 kúpna zmluva 2022-09-07 20.500 20.500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky plat + hopotekárny úver 2022-12-31 12.000 12.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekérny úver 2021-07-26
hypotekárny úver 2022-08-16
spotrebný úver 2022-09-07
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/424/08/2023 2023-09-11 1 Pv 180/22/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por., 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/156/01/2023 2023-02-01 3 Pv 455/22/7707 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/246/04/2024 2024-05-16 1 Pv 538/22/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/246/04/2024 (pdf, 104 KB) 2024-05-16 1 Pv 538/22/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/424/08/2023 (pdf, 191 KB) 2023-09-11 1 Pv 180/22/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por., 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/156/01/2023 (pdf, 94 KB) 2023-02-01 3 Pv 455/22/7707 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.