JUDr. Milan Boroš, PhD.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Trebišov.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Úspory pôžičky 2022-10-28 7000 7000
Úspory pôžičky 2023-02-22 15000 15000
Úspory príjem zo zamestnania 2023-01-01 15000 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2021-11-22
Pôžička 2023-06-07
Pôžička 2023-12-22
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Úspory pôžičky 2022-11-22 15000 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2022-10-28
Pôžička 2021-11-22
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (27)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1428/10/2023 2023-11-03 2 Pv 221/23/8811 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1138/08/2023 2023-08-24 1 Pv 197/21/8811 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/982/06/2023 2023-07-12 1 Pv 196/23/8811 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/980/06/2023 2023-07-13 2 Pv 157/23/8811 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1438/12/2022 2022-12-17 1 Pv 307/21/8811 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1237/10/2022 2022-10-21 1 Pv 220/22/8811 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/45/01/2024 2024-02-02 1 Pv 293/22/8811 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1626/12/2023 2023-12-20 2 Pv 356/23/8811 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/315/02/2024 2024-02-29 1 Pv 36/22/8811 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/317/02/2024 2024-02-27 2 Pv 110/22/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/440/03/2024 2024-03-26 1 Pv 448/22/8811 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/500/04/2024 2024-04-13 1 Pv 117/22/8811 § 174 – Šírenie toxikománie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/625/05/2024 2024-05-22 2 Pv 76/24/8811 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/640/05/2024 (pdf, 113 KB) 2024-05-30 1 Pv 278/22/8811 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/625/05/2024 (pdf, 113 KB) 2024-05-22 2 Pv 76/24/8811 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/500/04/2024 (pdf, 110 KB) 2024-04-13 1 Pv 117/22/8811 § 174 – Šírenie toxikománie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/440/03/2024 (pdf, 111 KB) 2024-03-26 1 Pv 448/22/8811 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/317/02/2024 (pdf, 111 KB) 2024-02-27 2 Pv 110/22/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/315/02/2024 (pdf, 111 KB) 2024-02-29 1 Pv 36/22/8811 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/45/01/2024 (pdf, 208 KB) 2024-02-02 1 Pv 293/22/8811 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1626/12/2023 (pdf, 124 KB) 2023-12-20 2 Pv 356/23/8811 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1428/10/2023 (pdf, 99 KB) 2023-11-03 2 Pv 221/23/8811 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1138/08/2023 (pdf, 95 KB) 2023-08-24 1 Pv 197/21/8811 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/982/06/2023 (pdf, 138 KB) 2023-07-12 1 Pv 196/23/8811 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/980/06/2023 (pdf, 89 KB) 2023-07-13 2 Pv 157/23/8811 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1438/12/2022 (pdf, 114 KB) 2022-12-17 1 Pv 307/21/8811 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1237/10/2022 (pdf, 107 KB) 2022-10-21 1 Pv 220/22/8811 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.