Mgr. Marek Bušík

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Prievidza.

The prosecutor is temporarily appointed to Okresná prokuratúra Nové Mesto.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Mazda 3/SP/1,6i/TX PLUS Kúpna zmluva 2020-02-27 6400,-€
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/658/06/2023 2023-07-26 1 Pv 246/23/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/769/07/2023 2023-07-21 2 Pv 299/22/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/118/01/2024 2024-02-20 2 Pv 223/22/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1091/12/2022 2022-12-20 2 Pv 223/22/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/118/01/2024 2024-02-20 2 Pv 223/22/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/769/07/2023 2023-07-21 2 Pv 299/22/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/658/06/2023 2023-07-26 1 Pv 246/23/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1091/12/2022 2022-12-20 2 Pv 223/22/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.

No relevant news articles found.