JUDr. Alena Červeňáková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Michalovce.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom Dar 2019-06-28 0 240000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2021-06-07
Spotrebný úver 2023-05-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom Dar 2019-06-28 0 240000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2021-06-07
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1176/06/2023 2023-06-23 1 Pv 246/23/8807 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/624/03/2024 2024-04-11 Pv 431/23/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/593/03/2024 2024-04-06 1 Pv 456/23/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/398/02/2024 2024-03-07 1 Pv 621/23/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/624/03/2024 (pdf, 118 KB) 2024-04-11 Pv 431/23/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/593/03/2024 (pdf, 118 KB) 2024-04-06 1 Pv 456/23/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/398/02/2024 (pdf, 95 KB) 2024-03-07 1 Pv 621/23/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1176/06/2023 (pdf, 93 KB) 2023-06-23 1 Pv 246/23/8807 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.

No relevant news articles found.