JUDr. Dušan Eperješi

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice I.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
2-izbový byt, Komenského 12, Košice kúpna zmluva, vklad do katastra 2014-05-06 64.000,- eur 64.000,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo KIA Ceed, motor G4LH, 1482,0 cm3, EČV: KS 072GC kúpna zmluva 2022-10-07 19.500,- eur 19.500,- eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory na bežnom účte č. SK93 7500 0000 0040 0222 0021, ČSOB, a.s. dlhodobé úspory postupne, niekoľko rokov 16.762,95 eur 16.762,95 eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
2-izbový byt, Komenského 12, Košice kúpna zmluva, vklad do katastra 2014-05-06 64.000,- eur 64.000,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo KIA Ceed, motor G4LH, 1482,0 cm3, EČV: KS 072GC kúpna zmluva 2022-10-07 19.500,- eur 19.500,- eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/675/09/2023 2023-09-30 1 Pv 158/22/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/195/03/2023 2023-03-15 2 Pv 12/22/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/173/02/2023 2023-03-09 3 Pv 115/21/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/858/11/2023 2023-12-19 3 Pv 182/21/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/858/11/2023 (pdf, 102 KB) 2023-12-19 3 Pv 182/21/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/675/09/2023 (pdf, 95 KB) 2023-09-30 1 Pv 158/22/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/195/03/2023 (pdf, 87 KB) 2023-03-15 2 Pv 12/22/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/173/02/2023 (pdf, 112 KB) 2023-03-09 3 Pv 115/21/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

No relevant news articles found.