JUDr. Ing. Simona Kaliňáková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2023-01-03
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.