Mgr. Petra Koromházová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice - okolie.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory na účte SLSP, a.s. mzda, dary 2022-12-31 40464,50 € 40464,50 €
úspory na účte VÚB, a.s. mzda, dary 2022-12-31 11094,36 € 11094,36 €
úspory na účte v UNICREDIT BANK, a.s. príjem z podnikania manžela 2022-12-31 30841 € 30841 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory na účte SLSP, a.s. mzda, dary 2022-12-31 22717,20 € 22717,20 €
úspory na účte VÚB, a.s. mzda, dary 2022-12-31 6645,31 € 6645,31 €
úspory na účte v UNICREDIT BANK, a.s. príjem z podnikania manžela 2022-12-31 30913,25 € 30913,25 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Automobil - Ford Mondeo, rok výroby 2011 2021-12-13 2500,- €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (4)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1100/06/2023 2023-06-23 1 Pv 530/22/8806 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1756/12/2022 2022-12-23 2 Pv 394/22/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1100/06/2023 (pdf, 110 KB) 2023-06-23 1 Pv 530/22/8806 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1756/12/2022 (pdf, 94 KB) 2022-12-23 2 Pv 394/22/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.

No relevant news articles found.