JUDr. Ivan Plášek

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Levice.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Orná pôda Kúpna zmluva 2019-03-27 7500
Byt Kúpna zmluva 2022-08-31 108.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo OPEL CORSA-E Kúpa 2018-12-01 11.500 11.500
Osobné motorové vozidlo ŠKODA Kamiq Kúpa 2023-02-01 23.108 23.108
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
sporiaci účet úspory z platu, darovanie 2023-12-31 21.851 21.851
vkladná knižka darovanie 2023-12-31 14.000 14.000
osobný účet úspory z platu 2023-12-31 4.136 4.136
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2022
úver 2022
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Orná pôda Kúpna zmluva 2019-03-27 7500
Byt Kúpna zmluva 2022-08-31 108.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo OPEL CORSA-E Kúpa 2018-12-01 11.500 11.500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
sporiaci účet úspory z platu, darovanie 2022-12-31 18.150 18.150
vkladná knižka darovanie 2022-12-31 14.000 14.000
osobný účet úspory z platu 2022-12-31 4.000 4.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2022
úver 2022
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (12)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/95/10/2023 2023-10-13 1 Pv 327/22/4402 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/73/08/2023 2023-08-24 1 Pv 170/23/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/54/04/2023 2023-05-05 2 Pv 103/22/4402 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/94/12/2022 2022-12-30 1 Pv 153/22/4402 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/82/10/2022 2022-10-19 1 Pv 516/19/4402 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/18/01/2024 2024-03-21 1 Pv 394/23/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/18/01/2024 (pdf, 96 KB) 2024-03-21 1 Pv 394/23/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/95/10/2023 (pdf, 86 KB) 2023-10-13 1 Pv 327/22/4402 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/73/08/2023 (pdf, 93 KB) 2023-08-24 1 Pv 170/23/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/54/04/2023 (pdf, 93 KB) 2023-05-05 2 Pv 103/22/4402 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/94/12/2022 (pdf, 97 KB) 2022-12-30 1 Pv 153/22/4402 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/82/10/2022 (pdf, 88 KB) 2022-10-19 1 Pv 516/19/4402 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.