JUDr. Peter Trajlínek, PhD.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Veľký Krtíš.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpna zmluva 2017-01-17 70.000 € -
Garáž kúpna zmluva 2017-01-17 70.000 € -
Pozemok kúpna zmluva 2017-01-17 70.000 € -
Pozemok kúpna zmluva 2017-01-17 70.000 € -
Garáž kúpna zmluva 2021-03-22 11.000 € -
Pozemok kúpna zmluva 2021-03-22 11.000 € -
Pozemok kúpna zmluva 2021-03-22 11.000 € -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-08-06 24.000 € -
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2022-10-21 26.000 € -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Finančné prostriedky úspory 2022-12-31 16.800 € -
Investície úspory 2022-12-31 27.100 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2021-09-24
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2017-01-17
Garáž kúpna zmluva 2017-01-17
Pozemok kúpna zmluva 2017-01-17
Pozemok kúpna zmluva 2017-01-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-09-25 26.000,- € 26.000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2016-12-15
Hypotekárny úver 2016-12-15
Americká hypotéka 2017-10-15
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (12)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/106/07/2023 2023-08-02 1 Pv 319/22/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/95/06/2023 2023-06-30 1 Pv 121/23/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/96/05/2023 2023-05-24 1 Pv 308/22/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/110/07/2018 2018-07-25 Pv 414/17/6610 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/106/07/2018 2018-07-14 Pv 426/17/6610 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/172/12/2023 2023-12-12 3 Pv 267/23/6601 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/172/12/2023 2023-12-12 3 Pv 267/23/6601 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/106/07/2023 2023-08-02 1 Pv 319/22/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/95/06/2023 2023-06-30 1 Pv 121/23/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/96/05/2023 2023-05-24 1 Pv 308/22/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/110/07/2018 2018-07-25 Pv 414/17/6610 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/106/07/2018 2018-07-14 Pv 426/17/6610 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

No relevant news articles found.