JUDr. Marianna Valjentová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Partizánske.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zast. plocha a nádvorie kúpa 2010-04-21 47.000 eur -
záhrada kúpa 2010-04-21 47.000 eur
rodinný dom kúpa 2010-04-21 47.000 eur
zast. plocha a nádv. kúpa 2011-01-03 9.000 eur
zat.plocha a nádvorie kúpa 2011-01-03 9.000 eur
záhrada kúpa 2011-01-03 9.000 eur
záhrada kúpa 2011-01-03 9.000 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné vozidlo kúpa 2022-08-10 35.000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
podielové fondy úspory 2022-04-21 8.000 eur
vklady v peň. ústave úspory 2022-12-31 9.011,49 eur
vklady v peň. ústave úspory 2022-12-31 16.477,30 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
účelový úver na bývanie 2022-04-26
stavebné sporenie a úver 2010-08-13
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.