JUDr. Agáta Havrilčáková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Humenné.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dedictvo 1998-04-24 839SK
orná pôda dedictvo 1998-04-24 839Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 839Sk
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30 30.000 Kčš
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30 1500Kčs
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30 1500Kčs
záhrada dedictvo 1998-06-18 6000 Sk
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 2500SK
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 2500SK
dom dedictvo 1998-06-18 22781 Sk
orná pôda dedictvo 1998-06-18 15600Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18 2300Sk
orná pôda dedictvo 1998-06-18 12500Sk
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18 15000Sk
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 3500Sk
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18 7500SK
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18 7615SK
záhrada dedictvo 1998-04-24 2000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 600Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000SK
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
dom vlstná stavba 1994-10-11 250.000 Sk
byt kúpna zmluva 2016-06-13 55.000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-06-13 1000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2001-11-26 48000€
peniaze úspory z platu 2008-11-28 20000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobne motorove vozidlo 2018-03-31 8.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zmluva na osobné motorové vozidlo 2018-12-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dedictvo 1998-04-24 839SK
orná pôda dedictvo 1998-04-24 839Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 839Sk
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30 30.000 Kčš
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30 1500Kčs
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30 1500Kčs
záhrada dedictvo 1998-06-18 6000 Sk
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 2500SK
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 2500SK
dom dedictvo 1998-06-18 22781 Sk
orná pôda dedictvo 1998-06-18 15600Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18 2300Sk
orná pôda dedictvo 1998-06-18 12500Sk
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18 15000Sk
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 3500Sk
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18 7500SK
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18 7615SK
záhrada dedictvo 1998-04-24 2000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 600Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000SK
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
dom vlstná stavba 1994-10-11 250.000 Sk
byt kúpna zmluva 2016-06-13 55.000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-06-13 1000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2001-11-26 48000€
peniaze úspory z platu 2008-11-28 20000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobne motorove vozidlo 2018-03-31 8.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zmluva na osobné motorové vozidlo 2018-12-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dedictvo 1998-04-24 839SK
orná pôda dedictvo 1998-04-24 839Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 839Sk
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30 30.000 Kčš
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30 1500Kčs
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30 1500Kčs
záhrada dedictvo 1998-06-18 6000 Sk
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 2500SK
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 2500SK
dom dedictvo 1998-06-18 22781 Sk
orná pôda dedictvo 1998-06-18 15600Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18 2300Sk
orná pôda dedictvo 1998-06-18 12500Sk
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18 15000Sk
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 3500Sk
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18 7500SK
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18 7615SK
záhrada dedictvo 1998-04-24 2000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 600Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000SK
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
dom vlstná stavba 1994-10-11 250.000 Sk
byt kúpna zmluva 2016-06-13 55.000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-06-13 1000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2001-11-26 48000€
peniaze úspory z platu 2008-11-28 20000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobne motorove vozidlo 2018-03-31 8.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zmluva na osobné motorové vozidlo 2018-12-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dedictvo 1998-04-24 839SK
orná pôda dedictvo 1998-04-24 839Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 839Sk
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30 30.000 Kčš
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30 1500Kčs
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30 1500Kčs
záhrada dedictvo 1998-06-18 6000 Sk
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 2500SK
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 2500SK
dom dedictvo 1998-06-18 22781 Sk
orná pôda dedictvo 1998-06-18 15600Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18 2300Sk
orná pôda dedictvo 1998-06-18 12500Sk
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18 15000Sk
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18 3500Sk
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18 7500SK
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18 7615SK
záhrada dedictvo 1998-04-24 2000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 600Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24 700Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000SK
orná pôda dedictvo 1998-04-24 1000Sk
dom vlstná stavba 1994-10-11 250.000 Sk
byt kúpna zmluva 2016-06-13 55.000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-06-13 1000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2001-11-26 53000€
peniaze úspory z platu 2008-11-28 22000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobne motorove vozidlo 2018-03-31 10.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zmluva na osobné motorové vozidlo 2018-12-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
záhrada dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
dom dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
dom vlstná stavba 1994-10-11
byt kúpna zmluva 2016-06-13
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-06-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2001-11-26 53000€
peniaze úspory z platu 2008-11-28 22000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobne motorove vozidlo 2018-03-31 10.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zmluva na osobné motorové vozidlo 2018-12-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
záhrada dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
dom dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
dom vlstná stavba 1994-10-11
byt kúpna zmluva 2016-06-13
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-06-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2001-11-26 43274€
peniaze úspory z platu 2008-11-28 22000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zmluva na osobné motorové vozidlo 2015-10-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
záhrada dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
dom dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
dom vlstná stavba 1994-10-11
byt kúpna zmluva 2016-06-13
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-06-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2001-11-26 43274€
peniaze úspory z platu 2008-11-28 22000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zmluva na osobné motorové vozidlo 2015-10-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
záhrada dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
dom dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
dom vlstná stavba 1994-10-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2001-11-26
peniaze úspory z platu 2008-11-28
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zmluva na osobné motorové vozidlo 2015-10-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
záhrada dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
dom dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
dom vlstná stavba 1994-10-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2007-03-08
peniaze úspory z platu 2001-11-26
peniaze úspory z platu 2008-11-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
záhrada dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
dom dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
dom vlstná stavba 1994-10-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2007-03-08
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-11-04
peniaze úspory z platu 2001-11-26
peniaze úspory z platu 2008-11-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
záhrada dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
dom dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
dom vlstná stavba 1994-10-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2007-03-08
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-11-04
peniaze úspory z platu 2001-11-26
peniaze úspory z platu 2008-11-28
peniaze úspory z platu 1993-11-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
záhrada darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1990-06-30
záhrada dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
dom dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-06-18
orná pôda dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
zastavané plochy a nádvoria dedictvo 1998-06-18
lesné pozemly dedictvo 1998-06-18
lesné pozemky dedictvo 1998-06-18
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
trvalé trávnaté porasty dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
záhrada dedictvo 1998-04-24
orná pôda dedictvo 1998-04-24
dom vlstná stavba 1994-10-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2007-03-08
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-11-04
peniaze úspory z platu 2001-11-26
peniaze úspory z platu 2008-11-28
peniaze úspory z platu 1993-11-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (58)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/44/08/2016 2016-08-22 Pv 206/15/7713 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/144/12/2015 2015-12-31 Pv 422/13/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/143/12/2015 2016-01-05 Pv 683/14/7713 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/142/12/2015 2015-12-09 Pv 375/15/7713 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/124/08/2015 2015-09-11 Pv 227/14/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/125/07/2015 2015-08-11 Pv 334/14/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/94/08/2015 2015-07-10 Pv 346/14/7713 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/59/06/2015 2015-01-27 Pv 310/13/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/57/06/2015 2015-01-17 Pv 685/13/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/189/06/2015 2014-12-09 Pv 103/13/7713 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/80/11/2014 2014-07-29 Pv 885/13/7713 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/168/11/2014 2014-07-11 Pv 100/14/7713 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/166/11/2014 2014-06-06 Pv 1029/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/159/11/2014 2014-02-25 Pv 901/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/153/11/2014 2014-02-24 Pv 857/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/162/11/2014 2013-10-29 Pv 490/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/107/10/2013 2013-09-06 Pv 423/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/142/11/2013 2013-08-26 Pv 180/13/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/59/06/2012 2012-06-16 Pv 54/12/7713 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/30/05/2012 2012-04-11 Pv 162/12/7713 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/64/02/2020 2020-05-26 1 Pv 478/19/7702 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/252/09/2019 2019-10-01 2 Pv 101/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/223/08/2019 2019-08-23 1 Pv 270/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/203/08/2019 2019-08-17 2 Pv 211/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/141/04/2019 2019-05-18 2 Pv 105/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/124/03/2019 2019-10-05 2 Pv 45/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/117/03/2019 2019-03-29 2 Pv 85/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/35/01/2018 2018-02-13 2 Pv 247/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/8/01/2018 2018-01-19 2 Pv 463/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/289/11/2017 2018-05-05 2 Pv 369/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/221/11/2017 2017-11-09 2 Pv 139/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/199/10/2017 2017-10-17 2 Pv 130/17/7702 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/189/09/2017 2017-10-14 2 Pv 372/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/283/08/2017 2017-08-18 2 Pv 315/17/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/147/06/2017 2017-07-14 2 Pv 191/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/139/05/2017 2017-05-27 Pv 860/16/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/119/12/2016 2017-01-25 Pv 356/13/7713 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/64/02/2020 2020-05-26 1 Pv 478/19/7702 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/252/09/2019 2019-10-01 2 Pv 101/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/223/08/2019 2019-08-23 1 Pv 270/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/203/08/2019 2019-08-17 2 Pv 211/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/141/04/2019 2019-05-18 2 Pv 105/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/124/03/2019 2019-10-05 2 Pv 45/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/117/03/2019 2019-03-29 2 Pv 85/19/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/35/01/2018 2018-02-13 2 Pv 247/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/8/01/2018 2018-01-19 2 Pv 463/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/289/11/2017 2018-05-05 2 Pv 369/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/221/11/2017 2017-11-09 2 Pv 139/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/199/10/2017 2017-10-17 2 Pv 130/17/7702 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/189/09/2017 2017-10-14 2 Pv 372/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/283/08/2017 2017-08-18 2 Pv 315/17/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/147/06/2017 2017-07-14 2 Pv 191/17/7702 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/139/05/2017 2017-05-27 Pv 860/16/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/119/12/2016 2017-01-25 Pv 356/13/7713 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/44/08/2016 2016-08-22 Pv 206/15/7713 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/144/12/2015 2015-12-31 Pv 422/13/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/143/12/2015 2016-01-05 Pv 683/14/7713 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/142/12/2015 2015-12-09 Pv 375/15/7713 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.