JUDr. Zdenka Ježíková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Trenčín.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpa 2020 2500 0
orná pôda kúpa 2021 1087,20 0
orná pôda kúpa 2021 2467,80 0
orná pôda kúpa 2023 3600 0
TPP, orná pôda dar 2023 0 1480
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky vyporiadanie BSM 2017 28000 0
finančné prostriedky úspory 2023 8600 0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky vyporiadanie BSM 2017 9950 0
finančné prostriedky predaj nehnuteľnosti 2016 20700 0
podielové fondy predaj nehnuteľnosti 2016 2200 0
podielové fondy úspory 2022 2500 0
finančné prostriedky úspory 2023 14550 0
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (12)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/996/10/2023 2023-11-04 2 Pv 483/23/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/699/07/2023 2023-08-31 1 Pv 290/20/3309 § 210 – Únos Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/1268/12/2023 2024-01-16 2 Pv 567/23/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/289/03/2024 2024-03-30 2 Pv 198/22/3309 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/341/04/2024 2024-04-13 2 Pv 430/23/3309 § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/359/04/2024 2024-04-23 2 Pv 84/24/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/359/04/2024 (pdf, 87 KB) 2024-04-23 2 Pv 84/24/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/341/04/2024 (pdf, 92 KB) 2024-04-13 2 Pv 430/23/3309 § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/289/03/2024 (pdf, 98 KB) 2024-03-30 2 Pv 198/22/3309 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/1268/12/2023 (pdf, 88 KB) 2024-01-16 2 Pv 567/23/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/996/10/2023 (pdf, 88 KB) 2023-11-04 2 Pv 483/23/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/699/07/2023 (pdf, 132 KB) 2023-08-31 1 Pv 290/20/3309 § 210 – Únos Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.