JUDr. Erika Konkoly Hudák

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Záhrady Kúpna zmluva 2000 664,- EUR 664,- EUR
Rodinný dom výstavba 2008 50.000,- EUR 50.000,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-09-13 13.990,- EUR 16.390,- EUR
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2023-09-18 24.500,- EUR 28.464,- EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory z platu 2019-10-17 34.900,- EUR 34.900,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie domu 2009-2023 46.000,- EUR
2. pilier 2002-11-13 2.794,- EUR
Podielové fondy 2019-10-22 1.116,- EUR
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.