JUDr. Barbora Holec Žiklová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Trenčín.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze plat -úspory 2013-2023 20000 20000
Poistenie so sporením zmluva o poistení 2019 5000 5000
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat , odmeny 2018-2022 12000
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (4)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/985/10/2023 2023-10-27 2 Pv 348/23/3309 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/1266/12/2023 2024-01-08 2 Pv 552/23/3309 § 285 – Všeobecné ohrozenie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/1266/12/2023 (pdf, 93 KB) 2024-01-08 2 Pv 552/23/3309 § 285 – Všeobecné ohrozenie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/985/10/2023 (pdf, 105 KB) 2023-10-27 2 Pv 348/23/3309 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

No relevant news articles found.