Lukáš 0 Horváth

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Brezno.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Pozemok Kúpna zmluva 2017-07-17 32000
Pozemok Kúpna zmluva 2022-03-12 28400
Pozemok Kúpna zmluva 2022-11-15 14200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV-Mitsubishi ASX 1.6 Di-D Invite+ Kúpna zmluva 2015-12-07 22680 9000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory mzda 2022-12-31 18500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2019-07-29
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Pozemok Kúpna zmluva 2017-07-17 32000
Pozemok Kúpna zmluva 2022-03-12 28400
Pozemok Kúpna zmluva 2022-11-15 14200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV-Mitsubishi ASX 1.6 Di-D Invite+ Kúpna zmluva 2015-12-07 22680 9000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory mzda 2022-12-31 5000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2019-07-29
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Pozemok Kúpna zmluva 2017-07-17 32000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV-Mitsubishi ASX 1.6 Di-D Invite+ Kúpna zmluva 2015-12-07 22680 10000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory mzda 2021-12-31 35000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2019-07-29
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Pozemok Kúpna zmluva 2017-07-17 32000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV-Mitsubishi ASX 1.6 Di-D Invite+ Kúpna zmluva 2015-12-07 22680 10000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory mzda 2020-12-31 20500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2019-07-29
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Pozemok Kúpna zmluva 2017-07-17 32000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV-Mitsubishi ASX 1.6 Di-D Invite+ Kúpna zmluva 2015-12-07 22680 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2019-07-29
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.