Lejla Nezirová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nové Zámky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 03.02.2014; 2011-03-14
Obchod Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie OÚ Šaľa – 08.11.2013; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 07.03.2014; Stanovisko OÚ Šaľa – 06.03.2014; Kúpna zmluva – 26.03.2015 2011-03-14
Pozemok, na ktorom je dvor Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla – 27.01.2014 2011-03-14
Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 2017-02-27
Bytový dom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 2017-02-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2017-01-05
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Zámky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 03.02.2014; 2011-03-14
Obchod Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie OÚ Šaľa – 08.11.2013; Rozhodnutie o určení súpisného čísla – 07.03.2014; Stanovisko OÚ Šaľa – 06.03.2014; Kúpna zmluva – 26.03.2015 2011-03-14
Pozemok, na ktorom je dvor Darovacia zmluva – 14.03.2011; Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla – 27.01.2014 2011-03-14
Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 2017-02-27
Bytový dom Kúpna zmluva v znení dodatku zo dňa 27.02.2017 2017-02-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2017-01-05
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.