Jana Bahýlová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Prievidza.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode 2000-02-16
rodinný dom dedičstvo 2004-01-09
zastavaná plocha dedičstvo 2004-01-09
orná pôda dedičstvo 2004-01-09
záhrada dedičstvo 2004-01-09
TTP dedičstvo 2004-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-15 11 814 €
vklady na bežnom účte plat
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode 2000-02-16
rodinný dom dedičstvo 2004-01-09
zastavaná plocha dedičstvo 2004-01-09
orná pôda dedičstvo 2004-01-09
záhrada dedičstvo 2004-01-09
TTP dedičstvo 2004-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-15 11 814 €
vklady na peňažnom ústave plat 18.296 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode 2000-02-16
rodinný dom dedičstvo 2004-01-09
zastavaná plocha dedičstvo 2004-01-09
orná pôda dedičstvo 2004-01-09
záhrada dedičstvo 2004-01-09
TTP dedičstvo 2004-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-15 11 814 €
vklady na peňažnom ústave plat 14.445 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode 2000-02-16
rodinný dom dedičstvo 2004-01-09
zastavaná plocha dedičstvo 2004-01-09
orná pôda dedičstvo 2004-01-09
záhrada dedičstvo 2004-01-09
TTP dedičstvo 2004-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-15
vklady na peňažnom ústave
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode 2000-02-16
rodinný dom dedičstvo 2004-01-09
zastavaná plocha dedičstvo 2004-01-09
orná pôda dedičstvo 2004-01-09
záhrada dedičstvo 2004-01-09
TTP dedičstvo 2004-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-15
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode 2000-02-16
rodinný dom dedičstvo 2004-01-09
zastavaná plocha dedičstvo 2004-01-09
orná pôda dedičstvo 2004-01-09
záhrada dedičstvo 2004-01-09
TTP dedičstvo 2004-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-15
vklady v peňažnom ústave úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode 2000-02-16
rodinný dom dedičstvo 2004-01-09
zastavaná plocha dedičstvo 2004-01-09
orná pôda dedičstvo 2004-01-09
záhrada dedičstvo 2004-01-09
TTP dedičstvo 2004-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-15
vklady v peňažnom ústave úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode 2000-02-16
rodinný dom dedičstvo 2004-01-09
zastavaná plocha dedičstvo 2004-01-09
orná pôda dedičstvo 2004-01-09
záhrada dedičstvo 2004-01-09
TTP dedičstvo 2004-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-15
vklady v peňažnom ústave úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.