Dominika Strigáčová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Levice.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo značka MINI, typ: UKL-L/SU31/5H0C0, VIN: WMWSU31080T085503 kúpa 2016-03-21 13000,- eur 10000,- eur
peňažné prostriedky na sporiacom účte e-Max Plus v mBANK č. 520700-4203976810/8360, peňažné prostriedky úspory 2014-11-24 - 30100,- eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo značka MINI, typ: UKL-L/SU31/5H0C0, VIN: WMWSU31080T085503 kúpa 2016-03-21 13000,- eur 10000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové listy v IAD Investments, správ. spol., a. s. - fond Protected Equity 1, o. p. f. 2015-07-01 2970 eur
podielové listy v IAD Investments, správ. spol., a. s., fond Protected Equity 2, o. p. f. 2015-07-01 2846 eur
podielové listy v IAD Investments, správ. spol., a. s., fond - Prvý realitný fond, o. p. f. 2015-07-01 6630 eur
podielové listy vo fondoch AXA investiční společnost, a. s., program TEMPO, podielový fond ASA EUR Konto, ISIN: CZ0008472586 2015-01-21 308 eur
podielové listy v AXA investiční společnost a. s., podielový fond AXA CEE Dlhopisový fond 2015-01-21 418 eur
podielové listy v AXA investiční společnost, a. s., AXA CEE Akciový fond 2015-01-21 371 eur
podielové listy v AXA investiční společnost, a. s., fond AXA Selection Global Equity 2015-01-21 335 eur
podielové listy v AXA investiční společnost, fond AXA Selection Emerging Equity 2015-01-21 229 eur
podielové listy v AXA investiční společnost, a. s., fond AXA Selection Opportunities 2015-01-21 529 eur
sporiaci účet e-Max Plus v mBANK, peňažné prostriedky 2014-11-24 6 240 eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/66/01/2019 2019-01-19 2 Pv 311/17/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/77/10/2018 2018-11-14 2 Pv 392/18/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/75/10/2018 2018-10-25 1 Pv 319/18/4402 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/66/09/2018 2018-09-21 2 Pv 262/18/4402 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/66/01/2019 (pdf, 87 KB) 2019-01-19 2 Pv 311/17/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/77/10/2018 (pdf, 89 KB) 2018-11-14 2 Pv 392/18/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/75/10/2018 (pdf, 94 KB) 2018-10-25 1 Pv 319/18/4402 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/66/09/2018 (pdf, 97 KB) 2018-09-21 2 Pv 262/18/4402 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.

No relevant news articles found.