Pavol Pitoňák

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rekreačný domček individuálna výstavba 2002-04-29
Pozemky-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Byt s príslušenstvom kúpna zmluva 1999-01-22
Pozemok bytu kúpna zmluva 1999-01-22
Garáž kúpna zmluva 2013
pozemok -orná pôda dedčistvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - trvalé trávnaté porasty dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok orná pôda darovacia zmluva,dedičstvo 4D 1093/00, D 38/1987,V 1976/12 kúpna zmluva 1987-03-31
rekreačná chatka dedičstvo D38/1987 1987-03-31
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo zn. Nissan Qashqai 2.0D 4WD Tekna kúpna zmluva 2011-02-18 27 760,- € 29 700,- €
peniaze úspory z platu 2015-12-31 40 865, 69,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rekreačný domček individuálna výstavba 2002-04-29
Pozemky-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Byt s príslušenstvom kúpna zmluva 1999-01-22
Pozemok bytu kúpna zmluva 1999-01-22
Garáž kúpna zmluva 2013
pozemok -orná pôda dedčistvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - trvalé trávnaté porasty dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok orná pôda darovacia zmluva,dedičstvo 4D 1093/00, D 38/1987,V 1976/12 kúpna zmluva 1987-03-31
rekreačná chatka dedičstvo D38/1987 1987-03-31
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo zn. Nissan Qashqai 2.0D 4WD Tekna kúpna zmluva 2011-02-18 27 760,- € 29 700,- €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 24 401,70,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rekreačný domček individuálna výstavba 2002-04-29
Pozemky-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Byt s príslušenstvom kúpna zmluva 1999-01-22
Pozemok bytu kúpna zmluva 1999-01-22
Garáž kúpna zmluva 2013
pozemok -orná pôda dedčistvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - trvalé trávnaté porasty dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok orná pôda darovacia zmluva,dedičstvo 4D 1093/00, D 38/1987,V 1976/12 kúpna zmluva 1987-03-31
rekreačná chatka dedičstvo D38/1987 1987-03-31
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo zn. Nissan Qashqai 2.0D 4WD Tekna kúpna zmluva 2011-02-18
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rekreačný domček individuálna výstavba 2002-04-29
Pozemky-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Byt s príslušenstvom kúpna zmluva 1999-01-22
Pozemok bytu kúpna zmluva 1999-01-22
Garáž kúpna zmluva 2013
pozemok -orná pôda dedčistvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - trvalé trávnaté porasty dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok orná pôda darovacia zmluva,dedičstvo 4D 1093/00, D 38/1987,V 1976/12 1987-03-31
rekreačná chatka dedičstvo D38/1987 1987-03-31
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo zn. Nissan Qashqai 2.0D 4WD Tekna kúpna zmluva 2011-02-18
peniaze úspory z platu 0204-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rekreačný domček individuálna výstavba 2002-04-29
Pozemky-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Byt s príslušenstvom kúpna zmluva 1999-01-22
Pozemok bytu kúpna zmluva 1999-01-22
Garáž kúpna zmluva 2013
pozemok -orná pôda dedčistvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - trvalé trávnaté porasty dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok orná pôda darovacia zmluva,dedičstvo 4D 1093/00, D 38/1987,V 1976/12 1987-03-31
rekreačná chatka dedičstvo D38/1987 1987-03-31
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo zn. Nissan Qashqai 2.0D 4WD Tekna kúpna zmluva 2011-02-18
peniaze úspory z platu 2013-03-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rekreačný domček individuálna výstavba 2002-04-29
Pozemky-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Byt s príslušenstvom kúpna zmluva 1999-01-22
Pozemok bytu kúpna zmluva 1999-01-22
Garáž individuálna výstavba 1985
pozemok -orná pôda dedčistvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - trvalé trávnaté porasty dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok orná pôda darovacia zmluva,dedičstvo 4D 1093/00, D 38/1987,V 1976/12 1987-03-31
rekreačná chatka dedičstvo D38/1987 1987-03-31
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo zn. Nissan Qashqai 2.0D 4WD Tekna kúpna zmluva 2011-02-18
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rekreačný domček individuálna výstavba 2002-04-29
Pozemky-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1998-04-29
Byt s príslušenstvom kúpna zmluva 1999-01-22
Pozemok bytu kúpna zmluva 1999-01-22
Garáž individuálna výstavba 1985
pozemok -orná pôda dedčistvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - trvalé trávnaté porasty dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok - orná pôda dedičstvo 4D 1093/00 2002-06-06
pozemok orná pôda dedičstvo 4D 1093/00, D 38/1987 1987-03-31
rekreačná chatka dedičstvo D38/1987 1987-03-31
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
lesné pozemky rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom Z-248/07 2006-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo zn. Nissan Qashqai 2.0D 4WD Tekna kúpna zmluva 2011-02-18
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (83)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/35/03/2017 2017-03-25 Pv 173/15/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/59/12/2016 2016-12-13 Pv 125/15/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/37/08/2016 2016-09-03 Pv 243/16/7710 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/36/08/2016 2016-08-25 Pv 144/16/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/35/08/2016 2016-08-25 Pv 187/16/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/18/05/2016 2016-05-30 Pv 413/15/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/7/04/2016 2016-04-05 Pv 387/15/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/39/07/2015 (rtf, 43 KB) 2015-07-10 Pv 160/14/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/32/06/2015 (rtf, 45 KB) 2015-06-02 Pv 385/12/7710 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/30/06/2015 (rtf, 51 KB) 2015-05-21 Pv 19/15/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/26/05/2015 (rtf, 43 KB) 2015-05-19 Pv 157/14/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/20/05/2015 (rtf, 50 KB) 2015-04-27 Pv 119/15/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/13/04/2015 (rtf, 51 KB) 2015-04-21 Pv 39/15/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/3/03/2015 (rtf, 50 KB) 2015-03-04 Pv 26/15/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/116/11/2014 (rtf, 49 KB) 2014-11-10 Pv 365/14/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/107/10/2014 (rtf, 44 KB) 2014-10-07 Pv 427/13/7710 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/103/11/2014 (rtf, 49 KB) 2014-09-19 Pv 292/14/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/98/09/2014 (rtf, 44 KB) 2014-09-20 Pv 180/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/89/07/2014 (rtf, 50 KB) 2014-07-12 Pv 225/14/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/75/06/2014 (rtf, 51 KB) 2014-06-10 Pv 603/13/7710 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/67/06/2014 (rtf, 51 KB) 2014-06-05 Pv 187/14/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/50/05/2014 (rtf, 43 KB) 2014-05-27 Pv 149/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/47/05/2014 (rtf, 43 KB) 2014-05-27 Pv 108/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/42/05/2014 (rtf, 43 KB) 2014-05-10 Pv 156/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/29/04/2014 (rtf, 43 KB) 2014-04-15 Pv 83/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/30/04/2014 (rtf, 43 KB) 2014-04-23 Pv 98/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/31/05/2014 (rtf, 43 KB) 2014-04-29 Pv 106/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/17/03/2014 (rtf, 43 KB) 2014-03-04 Pv 21/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/14/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-25 Pv 585/10/7710 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/157/12/2013 (rtf, 43 KB) 2013-12-03 Pv 307/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/155/12/2013 (rtf, 43 KB) 2013-11-29 Pv 233/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/149/12/2013 (rtf, 43 KB) 2013-11-12 Pv 306/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/139/10/2013 (rtf, 51 KB) 2013-10-22 Pv 401/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/134/11/2013 (rtf, 43 KB) 2013-11-05 Pv 235/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/135/10/2013 (rtf, 43 KB) 2013-10-01 Pv 227/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/136/10/2013 (rtf, 43 KB) 2013-10-04 Pv 238/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/114/08/2013 (rtf, 51 KB) 2013-08-06 Pv 324/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/105/08/2013 (rtf, 50 KB) 2013-08-02 Pv 298/13/7710 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/94/07/2013 (rtf, 50 KB) 2013-07-16 Pv 315/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/93/07/2013 (rtf, 44 KB) 2013-07-20 Pv 36/12/7710 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/84/07/2013 (rtf, 52 KB) 2013-07-09 Pv 3/13/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/65/06/2013 (rtf, 44 KB) 2013-06-04 Pv 30/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/63/06/2013 (rtf, 44 KB) 2013-06-07 Pv 38/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/53/05/2013 (rtf, 52 KB) 2013-05-22 Pv 67/13/7710 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/50/05/2013 (rtf, 51 KB) 2013-05-17 Pv 225/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/46/05/2013 (rtf, 51 KB) 2013-05-07 Pv 100/13/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/33/04/2013 (rtf, 44 KB) 2013-04-16 Pv 149/13/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/32/04/2013 (rtf, 44 KB) 2013-04-09 Pv 156/13/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/19/03/2013 (rtf, 44 KB) 2013-03-26 Pv 108/13/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/16/03/2013 (rtf, 44 KB) 2013-03-15 Pv 83/13/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/14/03/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-12 Pv 98/13/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/15/03/2013 (rtf, 44 KB) 2013-03-12 Pv 106/13/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/9/02/2013 (rtf, 44 KB) 2013-02-15 Pv 21/13/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/3/01/2013 (rtf, 49 KB) 2013-01-26 Pv 386/12/7710 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/80/11/2012 (rtf, 44 KB) 2012-11-06 Pv 307/12/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/81/11/2012 (rtf, 44 KB) 2012-10-16 Pv 306/12/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/68/09/2012 (rtf, 49 KB) 2012-09-11 Pv 165/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/64/09/2012 (rtf, 49 KB) 2012-09-07 Pv 232/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/61/10/2012 (rtf, 44 KB) 2012-10-27 Pv 233/12/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/62/09/2012 (rtf, 44 KB) 2012-09-04 Pv 227/12/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/66/09/2012 (rtf, 44 KB) 2012-09-07 Pv 238/12/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/65/09/2012 (rtf, 47 KB) 2012-09-07 Pv 234/12/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/57/08/2012 (rtf, 49 KB) 2012-08-11 Pv 229/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/54/08/2012 (rtf, 49 KB) 2012-07-27 Pv 230/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/53/08/2012 (rtf, 44 KB) 2012-08-28 Pv 235/12/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/43/07/2012 (rtf, 210 KB) 2012-07-10 Pv 110/12/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/42/07/2012 (rtf, 210 KB) 2012-07-06 Pv 158/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/39/07/2012 (rtf, 210 KB) 2012-06-28 Pv 183/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/40/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-26 Pv 177/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/22/05/2012 (rtf, 216 KB) 2012-05-15 Pv 564/11/7710 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/17/05/2012 (rtf, 207 KB) 2012-05-04 Pv 73/12/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/12/05/2012 (rtf, 205 KB) 2012-04-27 Pv 30/12/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/11/04/2012 (rtf, 205 KB) 2012-04-24 Pv 38/12/7710 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/14/04/2012 (rtf, 206 KB) 2012-04-17 Pv 36/12/7710 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/76/04/2018 2018-04-23 Pv 403/17/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/76/04/2018 (pdf, 113 KB) 2018-04-23 Pv 403/17/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/35/03/2017 (pdf, 85 KB) 2017-03-25 Pv 173/15/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/59/12/2016 (pdf, 85 KB) 2016-12-13 Pv 125/15/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/37/08/2016 (pdf, 83 KB) 2016-09-03 Pv 243/16/7710 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/35/08/2016 (pdf, 111 KB) 2016-08-25 Pv 187/16/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/36/08/2016 (pdf, 109 KB) 2016-08-25 Pv 144/16/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/18/05/2016 (pdf, 111 KB) 2016-05-30 Pv 413/15/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/7/04/2016 (pdf, 113 KB) 2016-04-05 Pv 387/15/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.