Tomáš Gerbery

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Poprad.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010
pozemky pod bytovým domom kúpa 2010
pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpa 2010
podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu kúpa 2010
garáž kúpa 2014
pozemok kúpa 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory v banke sporenie 2013-2015
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010
pozemky pod bytovým domom kúpa 2010
pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpa 2010
podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu kúpa 2010
garáž kúpa 2014
pozemok kúpa 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory v banke sporenie 2013-2014
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010
pozemky pod bytovým domom kúpa 2010
pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpa 2010
podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu kúpa 2010
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2010
úspory v banke sporenie 2013
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010
pozemky pod bytovým domom kúpa 2010
pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpa 2010
podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu kúpa 2010
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2010
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office:
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010
pozemky pod bytovým domom kúpa 2010
pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpa 2010
podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu kúpa 2010
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2010
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (28)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/107/06/2016 2016-08-13 1 Pv 531/15/7706 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/102/06/2016 2016-06-23 1 Pv 235/14/7706 § 244 – Porušovanie zákazu konkurencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/73/04/2016 2016-04-19 1 Pv 69/15/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/20/03/2015 (rtf, 58 KB) 2015-03-03 1 Pv 356/14/7706 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/12/02/2015 (rtf, 58 KB) 2015-02-14 1 Pv 894/13/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/170/12/2014 (rtf, 57 KB) 2014-12-23 2 Pv 864/14/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/167/12/2014 (rtf, 61 KB) 2014-12-02 1 Pv 317/14/7706 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/117/10/2014 (rtf, 54 KB) 2014-09-23 1 Pv 314/13/7706 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/130/10/2014 (rtf, 45 KB) 2014-09-30 1 Pv 272/13/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/128/10/2014 (rtf, 45 KB) 2014-09-23 1 Pv 387/13/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/102/08/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-19 1 Pv 271/13/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/103/08/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-19 1 Pv 236/13/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/107/08/2014 (rtf, 45 KB) 2014-08-12 1 Pv 432/13/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/31/04/2014 (rtf, 55 KB) 2014-03-28 1 Pv 206/14/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/40/04/2014 (rtf, 48 KB) 2014-03-11 1 Pv 532/13/7706 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/186/01/2014 (rtf, 77 KB) 2013-12-28 2 Pv 738/10/7706 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/184/01/2014 (rtf, 45 KB) 2013-12-17 1 Pv 96/12/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/2/01/2014 (rtf, 66 KB) 2013-12-24 2 Pv 372/12/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/163/12/2013 (rtf, 46 KB) 2013-11-19 2 Pv 101/12/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/164/10/2013 (rtf, 58 KB) 2013-10-26 1 Pv 26/10/7706 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/187/12/2013 (rtf, 45 KB) 2013-10-25 1 Pv 269/12/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/150/10/2013 (rtf, 52 KB) 2013-10-01 1 Pv 345/13/7706 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/93/06/2013 (rtf, 45 KB) 2013-06-04 1 Pv 71/12/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/13/02/2013 (rtf, 56 KB) 2013-02-05 2 Pv 246/12/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/136/10/2012 (rtf, 57 KB) 2012-09-25 2 Pv 101/12/7706 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/107/06/2016 (pdf, 89 KB) 2016-08-13 1 Pv 531/15/7706 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/102/06/2016 (pdf, 105 KB) 2016-06-23 1 Pv 235/14/7706 § 244 – Porušovanie zákazu konkurencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/73/04/2016 (pdf, 86 KB) 2016-04-19 1 Pv 69/15/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.